Yurtdışındaki dövizi getirmek için yeni adım... Dövizi getirene ek vergi indirimi

Yurtdışındaki dövizi getirmek için yeni adım… Dövizi getirene ek vergi indirimi

Ekonomi idaresi, yurtdışından gelen dövizi artırmak için kıymetli bir adım daha atıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dövizin ülkeye getirilmesini teşvik etmet için kar istisnası oranının 30 puan artırılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı’na demeç veren Mehmet Şimşek, “Yurtdışına hizmet olarak sunulan mimarlık, mühendislik, yazılım, tasarım, data sürece, davet hizmetleri ile eğitim ve sıhhat faaliyetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 çıkar istisnasını, karın Türkiye’ye getirilmesi koşuluyla yüzde 80’e çıkarıyoruz” dedi.

OVP’YE UYGUN ADIMLAR

Uygulanan iktisat programıyla daha istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme ile kalıcı refah artışını hedeflediklerini vurgulayan Şimşek programla öncelikli amaçlarını, “fiyat istikrarını kalıcı tesis etmek, yatırımları, istihdamı, üretimi, ihracatı ve rekabet ortamını desteklemek, cari süreçler istikrarını güzelleştirmek ve bütçeyi sürdürülebilir, sağlıklı kaynaklarla finanse etmek” olduğunu yineledi.

Mehmet Şimşek

Şimşek bu çerçevede para, maliye ve gelirler siyasetini eş güdüm içinde yürütecek üretim, rekabet ve verimliliği artırıcı yapısal ıslahatları hayata geçireceklerine işaret ederek, vergi alanında da Orta Vadeli Program’da belirttikleri siyasetlere yönelik çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Bu çalışmaların bir kısmını önceliklendirdikleri ve bahsin yakın vakitte Meclis gündemine geleceği bilgisini veren Şimşek, şöyle konuştu:

5 PUANLIK KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ

“Paketle ekonomik program gayelerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak emeliyle ihracatın desteklenmesi ve ülkemize girişini teşvik edecek düzenlemeler öngörüyoruz. Ülkemize döviz getirilmesini teşvik etmek üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerimizin yurtdışındaki kimi faaliyetlerine uygulanacak vergi indirim ve istisna oranını çıkarın ülkeye getirilmesi koşuluyla artıracağız. İhracatın desteklenmesi gayesiyle imalatçı ve tedarikçi ihracatçıların faaliyetlerine ait karlara 5 puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulayacağız. Uygulama, imalatçı yahut tedarikçi kurumların, aracılı ihracat kontratına dayanarak dış ticaret sermaye şirketleri yahut sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat faaliyetleri için geçerli olacak.

KÂR HİSSESİ ŞARTI

Yurtdışına hizmet olarak sunulan mimarlık, mühendislik, yazılım, tasarım, bilgi sürece, davet hizmetleri ile eğitim ve sıhhat faaliyetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 çıkar istisnasını, çıkarın Türkiye’ye getirilmesi kuralıyla yüzde 80’e çıkarıyoruz. Böylelikle kurumlar vergisi mükelleflerimizin vergi yükünü bu karlar için yüzde 5’e düşürüyoruz. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, yurtdışından elde edilen kar hisselerinin tamamının Türkiye’ye getirilmesi kuralıyla bu yararların yüzde 50’sini gelir ve kurumlar vergisinden istisna edeceğiz.