Yargıtay’dan patron ve çalışanlar için emsal karar

Yargıtay’dan patron ve çalışanlar için emsal karar

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, maaşı 20 gün geciken emekçinin iş mukavelesini haklı nedenle feshedip kıdem tazminatını alarak işten ayrılmasını haklı buldu. Bir firmada proje yöneticisi olarak çalışan bir kişi, her ayın başında maaşını nizamlı olarak alıyordu. Teze nazaran maaşı 20 gün geciken emekçi, iş mukavelesini haklı nedenle feshederek işten ayrıldı. Maaşının gecikmesi nedeniyle mukaveleyi feshinde haklı olduğunu belirten emekçi kıdem tazminatı, yıllık müsaade ve fazla çalışma fiyatı alacaklarının tahsili için İş Mahkemesi’ne dava açtı. Davayı kısmen kabul eden İş Mahkemesi, maaşı geç ödenen çalışanın mukaveleyi feshinde haklı olduğunu ve kıdem tazminatı almaya hak kazandığına karar verdi.

‘İŞLERİM MAKUS GİTTİ MAAŞ GECİKTİ’ YOK

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Barosu Avukatı Dilek Yüksel, şu bilgileri verdi:

“Söz konusu davada personelin fiyatı yalnızca bir kere vaktinde ödenmemiştir. Yargıtay, emsal olacak bu kararda bir defalığına dahi olsa personelin fiyatının geç ödenmesi durumunda, çalışanın iş kontratını haklı fesih yoluyla sona erdirebileceğine karar vermiştir. Personelin fiyatının kanun yahut mukavele kararlarına nazaran ödenmemesi personele ‘haklı fesih’ imkanı verir. Fiyatın hiç ya da bir kısmının ödenmemiş olması bu bahiste değersizdir. Yeniden Yargıtay’a nazaran emekçinin fiyatının patronun içine düştüğü ödeme zahmeti nedeniyle ödenmemiş olmasının da sonuca tesiri yok. Yani patron, ‘işlerim berbata gitti. Bu ay geç yatırayım’ diyemez. Bu durumda emekçi haklı fesih ile mukavelesini sonlandırıp kıdem tazminatı almaya hak kazanabilir.”