Otto Holding üst pazar için başvurdu

Otto Holding üst pazar için başvurdu

Borsa İstanbul, Otto Holding hisselerinin Yakın İzleme Pazarı’nda süreç görmeye devam etmesine karar verdi.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yakın İzleme Pazarı’nda süreç gören Otto Holding A.Ş.’nin Kotasyon Yönergesi’nin 8/1-c hususu şartını sağlayamaması nedeniyle hisselerinin Yakın İzleme Pazarı’nda süreç görmeye devam etmesine karar verilmiştir.”

ŞİRKETTEN YENİ AÇIKLAMA

Otto Holding, yakın izleme pazarında süreçlerin devam etmesine yönelik yeni açıklamada bulundu.

KAP’a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 13/07/2023 tarihli başvurusu ile Yakın İzleme Pazarı’nda süreç gören Şirketimiz paylarının üst pazara geçirilmesi talep edilmiş olup, Şirketimiz paylarının Yakın İzleme Pazarı’nda süreç görmeye devam etmesine karar verildiği 14/11/2023 tarihinde bildirilmiştir.  

Anılan başvurumuzun red münasebeti tam olarak anlaşılamamış olup, karara destek bilgi ve evrakların tarafımıza ilgili mevzuat kararları ( Bilgi Edinme Mevzuatı vd. ) çerçevesinde verilmesi için Borsa İstanbul’a başvurulmuştur. Bilgi ve belgelerin Şirketimize verilmesini takiben itiraz konusu İdare Kurulumuzca görüşülecek ve kamuoyuna gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.