5 unsurda inşaatta yeni periyot... Mühendislere deneyim koşulu geldi

5 unsurda inşaatta yeni periyot… Mühendislere deneyim koşulu geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da yapı güvenliğini artıracak yeni düzenlemeleri devreye aldı. Hürriyet’in 27 Nisan’da duyurduğu yönetmelik, dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapılan değişikliği “Afetlere karşı daha dirençli yapılar için yapı güvenliği önlemlerimizi artırıyoruz. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğimizi güncelledik” iletisiyle duyurdu.

İnşaat mühendislerinin deneyimine nazaran iş almasından, kamu binalarındaki mimari projelere, yer katlardaki dükkânlardan bitişik nizam yapılara kadar birçok alanda atılan yeni adımlar şöyle:

ZEMİNDE DÜKKÂNA YENİ KURAL

1- Binaların altındaki dükkânlar en çok tartışılan bahislerden biri oldu. Bu alanda esaslı bir değişime gidildi. Artık ‘konut binalarında’ ticari ünitenin yer kat yüksekliği 4.5 metreyi geçemeyecek. Perdeli sistem mecburî olacak, kısa kolon oluşturulmayacak, binada asma kat ve kapalı çıkma yapılmayacak. Ayrıyeten içerisinde konut bulunan ve taban hariç dört kat ve üzeri olan binalarda kapalı çıkma yapılamayacak. Bu nedenle oluşan emsal kayıpları telafi edilecek.

2- Bitişik nizam yapıların sarsıntıda birbiriyle çarpışmasının (çekiç etkisi) önlenmesi için 6 metre yüksekliğe kadar olan binalar için 3 cm, üzerindeki her kat için 1 cm olmak üzere derz boşluğu bırakılması mecburî olacak.

MÜHENDİSLİK KRİTERLERİ

3- Mevcut sistemde yeni mezun bir mühendis istediği büyüklükte bir projede yer alıyor. Ancak artık o denli olmayacak… Geçmişte müteahhit firmaların teknik ve mali gücüne nazaran sınıflandırılması üzere, mühendisler de sınıflara ayrılacak. Yeni kriterler şöyle olacak:

– Yeni mezun inşaat mühendislerinin hazırlayabileceği statik projeler taban hariç dört kat ile sonlandırılacak.

– Yer beş ila yedi kat ortası binaların statik projelerini hazırlayacak inşaat mühendisleri için en az üç yıl mesleksel deneyim ve toplamda en az 10 bin metrekare alana sahip dört proje yapmış olma kuralı aranacak.

– Yer hariç sekiz 15 kat ortası binaların projelerini hazırlayacak mühendisler için en az beş yıl deneyim, en az 15 bin metrekare alana sahip altı proje yapmış olma kaidesi aranacak.

– Taban kat hariç 15 kat üzeri binaların statik projeleri içinse en az yedi yıl deneyim, toplam en az 20 bin metrekare alanlı sekiz proje deneyimi ve yapı anabilim kolunda yahut sarsıntı mühendisliğinde lisansüstü eğitim kuralı aranacak.

KAMU BİNALARINA MİMARİ KURALLAR

4- Kamuya özel binaların mimari proje müellifleri için yeni kurallar devreye alınacak. Nüfusu 50 binden fazla olan belediyelerde yapılacak resmi binalar, ibadet yerleri, eğitim, sıhhat tesisleri, kültürel binalar, cümbüş yapıları üzere yapıların projelerini hazırlayacak mimarlara ait yeni kurallar uygulanacak. Bu yapıların projelendirme sürecinde faal olarak bulunacak mimarlar için aranacak koşullar şöyle;

– Kamuda yahut üniversitelerin mimarlık kısımlarında ya da meslek odasına kayıtlı özgür mimar olarak en az beş yıl mesleksel deneyiminin olması,

– En az 10 bin metrekare ve dört yapının proje sürecinde etkin olarak bulunması yahut mimarlık ana bilim kısmında doktorasının bulunması gerekecek.

– Ayrıyeten konutlarda binaların yüksekliği ve kamu binalarından inşaat alanının büyüklüğüne nazaran mekanik tesisat proje müelliflerinde de deneyim koşulu aranacak.

5- Mimari Estetik Komisyonları’nın yapısında da değişikliğe gidildi. Mimari estetik kurulunda yer alan mimar üye sayısı en az iki olacak ve kurul liderinin en az 5 yıl tecrübeli yahut mimarlık anabilim kolunda tezli lisansüstü tahsil görmüş bir mimar olması koşulu getirilecek.