Yatırımcı itimadı geri geldi... Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Türkiye İktisat Forumu’nda konuştu

Yatırımcı itimadı geri geldi… Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Türkiye İktisat Forumu’nda konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Beşiktaş’ta düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi-Türkiye İktisat Forumu açılış toplantısına katıldı. Körfez İşbirliği Konseyi’ne bağlı ülkelerin bakanları, bakan yardımcıları ve çok sayıda bürokratın katıldığı açılış toplantısında iştirakçi ülkelerin tarım, besin, altyapı, ulaşım, lojistik, turizm, finans, yatırım, sanayi ve güç alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin yetkilileri de hazır bulundu. Açılış konuşmalarının akabinde Bakan Mehmet Şimşek, İngilizce sunum yaptı.

ZENGİN ÜRETİM ÇEŞİTLİLİĞİ

Şimşek, “Türkiye, güçlü üretim çeşitliliği sayesinde, imalat endüstrinde ileri kabiliyetlere sahip olup, Avrupa ve Orta Asya pazarlarına erişim için kritik bir noktadadır. Körfez ülkeleri ise cari fazlalarına ve güçlü altyapı imkanlarına karşın, sanayi dalında hudutlu bir üretim çeşitliliğine sahiptir. Taraflar ortasında hür ticaret mutabakatları üzere işbirliğini arttıracak yeni modeller, Körfez ülkelerinin üretimini çeşitlendirmesine, karşılıklı ticaret ve yatırımların ivme kazanmasına, turizm ve inşaat başta olmak üzere sektörel potansiyelin artmasına katkı sağlayacaktır” sözlerini kullandı.

Konsey üyesi ülkelerden foruma katılan işinsanlarına Türkiye iktisadı hakkında bilgiler veren Bakan Şimşek, “Orta Vadeli Program (OVP) makro finansal istikrarı sağlamak için hazırlandı ve son birkaç ayda çok önemli ilerleme kaydettik. Güçlü bir makroekonomik siyaset çerçevemiz ve yapısal ıslahat gündemimiz var. Uyguladığımız sağlıklı siyasetlere cevaben Türkiye’ye yatırımcı inancının geri gelmeye başladığını görüyoruz.

400 BAZ PUANIN ALTINA İNDİ

 Türkiye’nin kredi risk primi (CDS) mayıs ayındaki 700 baz puan düzeylerinden 400 baz puanın altına indi. Türkiye’nin risk primi neredeyse yarıya inmiş durumda, yani yatırımcı inancı geri geliyor, bu da sermaye girişine yol açacak. Reformlarımızı kararlı bir formda uyguladıkça ülkemize daha fazla yatırımcıyı çekecek ve böylelikle kalıcı makro finansal istikrara ulaşacağız. Birincil önceliğimiz fiyat istikrarını sağlayıp, enflasyonu tek haneli sayılara indirgemek. Geçiş sürecinin akabinde 2024 yılı ortasından itibaren dezenflasyon süreci başlayacak ve 2026 yılında enflasyonu tek haneye indireceğiz. Türkiye geçmişten bu yana uyguladığı disiplinli maliye siyasetleri ile bütçe açığını ve kamu borç stokunu azaltmada değerli bir muvaffakiyet sağlamıştır” dedi.

CARİ SÜREÇLER AÇIĞININ 2023’TE YÜZDE 4’E GERİLEMESİ BEKLENİYOR

6 Şubat’ta yaşanan sarsıntı felaketinin tesirlerinden de bahseden Bakan Şimşek, “Diğer yandan yaşanan zelzele felaketinin vatandaşlarımıza olan tesirini hafifletmeye yönelik alınan önlemler bütçe açığında süreksiz artışa yol açtı. Zelzeleye yönelik yapılan harcamalar hariç tutularak, bütçe sarfiyatlarında tasarruf ve önceliklendirme çalışmaları yapılmakta. Bu sayede Orta Vadeli Program periyodu sonunda bütçe açığının ulusal gelire oranının, Maastricht Kriteri olan yüzde 3’ün altına gerilemesi hedeflenmekte. İktisatta yine dengelenmeye yönelik atılan adımlar, ithalatındaki normalleşmeyle doğalgaz ve ham petrol üretimi faaliyetleri sonucunda cari süreçler açığında gerileme beklenmekte. Güçlü turizm gelirlerinin devamı bu sürece katkı sağlayacaktır. 2023 yılında yüzde 4 düzeyine gerilemesi beklenen cari süreçler açığının ulusal gelire oranının program devri sonunda yüzde 2.3 olması hedeflenmekte. Ülkemize yönelik artan itimatla birlikte, dış finansman imkanlarındaki güzelleşmenin yansımasını güçlenen rezervlerde görüyoruz. Global zorlukların arttığı son devirde ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için yapısal ıslahatların hayata geçirilmesi ehemmiyet arz etmekte” sözlerini kullandı.