Yabancı turist %19 fazla harcadı

Yabancı turist %19 fazla harcadı

Rapora nazaran, 2023 yılının 1 Ocak – 19 Eylül periyodunda Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin yaptığı fizikî harcamalar, bir evvelki yıla kıyasla yüzde 19 artış gösterdi. Harcama kırılımları incelendiğinde, süreç yapan kart sayısının yüzde 25’lik artışa, toplam kartlı süreç fiyatının ise yüzde 12 oranında artışa ulaştığı görüldü. Bu yükselişi sağlayan ana faktörün turist sayısındaki artışa bağlı süreç kart sayısı artışı olduğu tespit edildi. İlgili devrin vilayet bazlı POS harcamalarına bakıldığında, İstanbul yüzde 16 büyüme gösterdi.

Ayrıca Türkiye’deki toplam harcamanın yüzde 51‘i de İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u yüzde 22 büyüme ile Antalya takip ederken Muğla ise yüzde 32 büyüme ve toplam turist harcamasından yüzde 9’luk hisse ile turistlerin favori destinasyonlarından biri oldu.

İNGİLİZLERİN HARCAMASI ARTTI

Türkiye’de gerçekleştirilen yabancı turist harcamalarının yüzde 50’si İngiltere, Almanya, ABD, Suudi Arabistan ve Hollanda’dan gelen turistler tarafından gerçekleştirildi. İngiliz turistlerin harcamaları geçen yıla nazaran yüzde 34 artış gösterdi ve toplam harcamalarda yüzde 18 hisse ile öne çıktı. Geçtiğimiz yıla kıyasla en yüksek büyüme yüzde 298 ile Suudi Arabistan’dan görülürken, bu ülkeden gelen turistlerin harcamalardaki hissesi yüzde 4 olarak gerçekleşti. En yüksek kart başına harcama ise bin 280 ile Kuveyt kartlarında kaydedildi. Harcamalardaki hissesi yüzde 18 ile en yüksek ülke olan İngiltere’yi sırasıyla yüzde 12 ile ABD ve yüzde 11 ile Almanya takip etti.

Harcamalardaki sektörel dağılımlara bakıldığında ise geçen sene hissesi en yüksek olan konaklama, bu sene de 187 dolar ortalama süreç fiyatı ve yüzde 26 harcama hissesi ile yerini korudu.

Ortalama süreç meblağı giyside 94, markette 16, restoranda 24 dolar olarak gerçekleşti. Toplam harcamaların yüzde 26’sı konaklama, yüzde 15’i giysi, yüzde 12’si market, yüzde 10’u ise restoranlarda yapıldı.

Sağlık dalındaki en yüksek harcamalar ölçüsünde da yeniden Türkiye birinci oldu. Türkiye’deki turistlerin bu dal özelinde aldıkları hizmet tipleri kart süreç meblağlarını yüzde 20 artırdı.