Üniversitelilere telefon dayanağı Resmi Gazete’de

Üniversitelilere telefon dayanağı Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan bildirime nazaran, satın alım tarihi prestiji ile 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler müracaat yapabilecek. Satın alınan teknolojik aygıta ait elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın dayanağı alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek biçimde ismine düzenlenmiş olması kaidesi da aranacak. Satın alınan elektronik aygıt için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ilişkin olması mecburî olacak. 

Teknolojik aygıt dayanağından faydalanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden müracaat yapacak. Kimlik doğrulaması ile yapılacak müracaatta, kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik aygıtın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası yahut Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının, kendi ismine kayıtlı telefon numarasının, IBAN numarasının, taşınabilir telefon aygıt dayanağı için IMEI numarasının ve Bakanlık tarafından talep edilen öbür bilgi ve evrakların sisteme girilmesi zarurî olacak. 

DESTEK MEBLAĞI 5 BİN 500 TL’Yİ GEÇMEYECEK

Başvurular değerlendirildikten sonra koşulları sağlamaması halinde reddedilecek ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak. Müracaatın kabulü halinde ise taşınabilir telefon aygıtının en son satış bedelinin yüzde 44,44’ü, bilgisayar aygıtının en son satış bedelinin yüzde 16,66’sı oranında hesaplanan teknolojik aygıt dayanağı fiyatı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak. Öğrenciler farklı tip aygıtlar için dayanaktan yararlanabilecek lakin takviye meblağı 5 bin 500 Türk Lirası’nı geçmeyecek.

İnternet dayanağı almak isteyen öğrenciler de müracaatlarını bakanlık bilişim sisteminden yapacak. İnternet takviyesinden yararlanmak isteyen öğrencilerde de açık öğretim programları hariç yükseköğretim programlarına kayıt, 26 yaşından gün almama ve dayanaktan yararlanılacak telefon çizgisinin öğrenciye ilişkin olması koşulları aranacak. İnternet dayanağından faydalanmaya ait birinci müracaatlar bugünden itibaren iki ay içinde yapılacak. 

Söz konusu bildirim, 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.