Turist hastadan alacak badiresi

Turist hastadan alacak badiresi

Sayıştay’ın raporunda alınamayan ödeneklerin giderek arttığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

MİLYONLAR TAHSİL EDİLEMİYOR

“Yapılan incelemede, yabancı ülke vatandaşlarından tahakkuk eden tedavi fiyatlarının tahsilinde önemli meseleler yaşandığı, yasal takibin başlatılamadığı, bunun sebebinin de yabancı asıllı hastaların kimlik evrakının, irtibat bilgisinin ya da yeni tebligata elverişli adres bilgisinin olmamasından kaynaklandığı görülmüştür. Bu kapsamda yurtdışı gerçek şahıslardan alacaklar hesabının borç fiyatının 477.3 milyon lira, alacak fiyatının 262.7 milyon lira ve hesabın borç bakiyesinin 214.6 milyon lira olduğu belirlenmiştir.

KONTROL EDİLMELİ

Herhangi bir sıhhat garantisi bulunmayan yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’deki sıhhat tesislerinde tedavi görmeleri sonucu yönetim lehine oluşan alacakların takip ve tahsilinin yapılması için denetim düzeneği oluşturulması, alacakların vakit aşımına uğratılmaması gerekmektedir.”

Sayıştay raporunda kamu özel işbirliği modeliyle yaptırılan sıhhat tesislerine ait garanti ve yükümlülükler ile borçlanma maliyetlerine de değinildi. Raporda,şehir hastaneleri mukaveleleri kapsamında vazifeli şirketlere taahhüt edilen talep garantisi ölçü ve meblağlarının muhasebeleştirilmediği ve bilanço dipnotlarında gösterilmediği görülmüştür” denildi.