TÜİK: Okur müelliflik oranı yüzde 97,6

TÜİK: Okur müelliflik oranı yüzde 97,6

 

TÜİK, 2022 yılına ait ulusal eğitim istatistiklerini açıkladı. Buna nazaran; 2008’de yüzde 9,8 olan 25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının oranı, 2022 yılında 23,9 oldu. Tıpkı yaş grubunda 2008 yılında yüzde 81,1 olan ilkokul ve üzeri eğitim düzeylerinden mezun olanların oranı, 2022’de yüzde 92,5’e çıktı. 2011’de 7,2 yıl olan 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim mühleti, 2022 yılında yüzde 26 artış göstererek 9,2 yıl oldu. Ortalama eğitim müddeti 2022’de bayanlarda 8,5 yıl, erkeklerde 10 yıl olarak gerçekleşti. Bayanların ortalama eğitim mühletinin, erkeklerin ortalama eğitim müddetine oranını söz eden ‘cinsiyet oranı’ 2011 yılında 0,78 iken; bu oran her yıl artış göstererek 2022 yılında 0,84 oldu. 2022’de 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim müddetinin en yüksek olduğu vilayet 10,6 yıl ile Ankara oldu. Ortalama eğitim mühletinin en düşük olduğu vilayet ise 7,2 yıl ile Ağrı olarak kaydedildi.

EN YÜKSEK OKURYAZAR NÜFUS ORANI ANTALYA’DA
6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı, 2008 yılındaki yüzde 91,8 düzeyinden; 2022’de yüzde 97,6’ya çıktı. 2008-2022 yılları ortasında bayanlarda okuma yazma bilen oranı, yüzde 86,9’dan yüzde 95,9’a; erkeklerde ise yüzde 96,7’den yüzde 99,3’e yükseldi. Okuma yazma bilen oranının 2022 yılında en yüksek olduğu vilayet yüzde 99 ile Antalya, en düşük olduğu vilayet ise 93,6 ile Mardin oldu. Öte yandan, bayanlarda okuma yazma bilen oranının en yüksek olduğu vilayetler yüzde 98,4 ile Antalya ve Çanakkale, en düşük olduğu vilayet yüzde 89 ile Mardin oldu. Erkeklerde ise okuma yazma bilen oranı, vilayetler ortasında besbelli bir fark göstermedi.