Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Otomotivde olağanlaşma artarak devam edecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Otomotivde olağanlaşma artarak devam edecek

Ticaret Bakanı Bolat, DHA’ya yaptığı açıklamada otomotiv piyasasında son periyotta yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk ve sıfır taşıta erişim badirelerini ortadan kaldırmak ve kesimde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını tekrar tesis etmek üzere çalışmalara titizlikle devam edildiğini söyledi. Bu çerçevede bir yandan makroekonomik önlemleri alırken, bir yandan da muhtaçlık duyulan düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirdiklerini vurgulayan Bolat, “Kamuoyunun da yakinen takip ettiği üzere, bakanlığımız tarafından son devirde pazarlama, satış ve ilan kısıtlamalarına yönelik düzenlemeler yürürlüğe konulmuş olup, kelam konusu düzenlemelerin uygulanmasını sağlamaya yönelik yürütülen ağır kontrol faaliyetleri sonucunda, düzenlemelere alışılmamış hareket edenlere caydırıcı cezalar uygulanmakta. Uzun vadeli gayelerimiz ortasında otomotiv bölümünde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının yine tesisi ile tüketici mağduriyetlerinin yaşanmadığı bir piyasanın oluşması yer almakta” dedi.

‘DENGELENME SÜRECİ YAŞIYORUZ’

Bolat, epey dinamik bir alan olan otomotiv piyasasındaki gelişmelerin aralıksız takip edildiğine dikkat çekerek, “Dünyada yaşanan enflasyonist ortam ile araç bulunurluk derdinin da ülkemizde tesirli olduğu bu süreç boyunca ortaya koyduğumuz çalışmalarımız sonucunda değerli uzaklıklar aldık. Hayata geçirdiğimiz önlemlerin ve yaptığımız ağır kontrollerin piyasanın işleyişi noktasında müspet tesir yarattığını ve otomotiv piyasasında bir dengelenme süreci yaşandığını gözlemliyoruz. Önümüzdeki günlerde otomotiv piyasasındaki olağanlaşmanın artarak devam edeceğini öngörmekle birlikte, otomotiv dalı temsilcilerinin görüşleri de dikkate alınarak, muhtaçlık duyulması halinde, ek önlemleri acilen uygulamaya almaktan çekinmeyeceğiz. Bakanlık olarak haksız ve adaletsiz uygulamaları ile vatandaşlarımızı mağdur edenlerle uğraşımız kararlılıkla sürecektir” diye konuştu.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞINA 137 MİLYON 114 BİN 620 TL CEZA

Bolat, haksız fiyat artışı yapan ve bu yüzden vatandaşları olumsuz etkileyip, uygun niyetli işletmeleri de zan altında bırakan fırsatçı firmaları sıkı halde takip ettiklerini belirtti. Bolat, “Bu bağlamda, tüm kontrollerimizi ve değerlendirmelerimizi titizlikle yapmaya ihtimam gösteriyor ve istisnasız her paydaşın faydasına olacak biçimde hareket ediyoruz. Bu sebeple, tüm aktörlerle yakın temas halinde, vakit zaman kapsamlı istişare toplantıları yaparak bölümün sıkıntılarını ve tahlil tekliflerini birlikte tartışıyoruz. Kontrollerimiz, günlük olarak rutin bir halde devam etmekte. Bu minvalde, 81 vilayetimizdeki ticaret vilayet müdürlüklerimiz aracılığıyla temel besin ve muhtaçlık materyalleri ile birlikte fevkalâde hal, afet ve ekonomik dalgalanma devirlerinde kullanılacak acil muhtaçlık eserlerinde bugüne kadar 55 bin 392 firma ve 314 bin 878 eser haksız fiyat artışı kapsamında denetlendi. Haksız Fiyat Kıymetlendirme Kurulu’muzca tespit edilen terslikler nedeniyle 1903 firmaya toplam 137 milyon 114 bin 620 TL fiyatında idari para cezası uygulanmasına karar verildi” dedi.

‘İLAVE TAKVİYE VERİYORUZ’

Bolat, 2021 yılında birinci kez yüzde 1 düzeyini aşan global ihracattan alınan hissenin 2022 yılında yüzde 1,02’ye ve 2023 yılı birinci iki çeyreğinde ise yüzde 1,03’e yükseldiğini bildirdi. İhracattaki eser çeşitliliğini her geçen gün artırdıklarını vurgulayan Bolat, “İnsansız hava araçları ve silahlı dron teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesi ortasındayız. Bu başarılarımıza ek olarak ihracatımızdaki eser çeşitliliğini her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemizden insansız hava taşıtları, hava taşıtlarının aksam ve kesimleri, katmanlı üretim için makineler üzere katma pahası yüksek eserlerin yer aldığı 12 bin 747 farklı eseri ihraç ettik. 2023 yılında da 12 bin 559 farklı eseri dünyanın birçok farklı noktasına ulaştırarak, ülkemizin ismini duyurmaya devam ettik. Ülkemizin kıymetli üst siyaset dokümanlarından birisi olan 12’nci Kalkınma Planı ve bakanlığımız tarafından yayımlanan İhracat Ana Planı’nda kimya, ilaç-tıbbi aygıt, makine, elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik, raylı sistem araçları öncelikli bölümler olarak belirlendi. Bu bölümlerimizin ihracatımız içindeki hisselerini artırmak ve bu istikamette siyasetler geliştirmek kesin maksadımız. Bu bölümlerimizi maksat dallar olarak belirledik ve ek takviyeler veriyoruz” diye konuştu.

‘1 TRİLYON 430 MİLYAR TL’LİK BÜYÜKLÜĞE ULAŞILMASI BEKLENMEKTE’

Bolat, e-ticaretin mevcut durumunda e-ticaret pazar yerlerinin kıymetli bir satış kanalı olarak karşılarına çıktığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“2022 yılında ülkemizde e-ticaret hacmi bir evvelki yıla nazaran yüzde 109’luk artışla 800,7 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup, 2023 yılında ise 1 trilyon 430 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaşılması beklenmekte. 2022 yılında sipariş adetleri yüzde 43 artış ile 3 milyar 347 milyon adetten, 4 milyar 787 milyon adede yükseldi. 2021 yılında 484 bin 347 olan e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı ise 2022 yılında 548 bin 688’e ulaştı. Bu işletmelerin 533 bin 19’u, elektronik ticaret pazar yerlerinde faaliyet göstermekte. İşletmelerin e-ticaret pazar yerlerine nazaran dağılımına bakıldığında ise yüzde 80’inin sırf bir, yüzde 12,6’sının iki, yüzde 4’ünün üç ve yüzde 3,4’ünün dört ve üzeri pazar yerinde satış yaptığı görülmekte. Türkiye’de lojistik ve nakliyat dalının hizmet ihracatımızdan aldığı hisse yüzde 40’lar düzeyine ulaşmış olup; kesim, hizmet ihracatımızda turizm/seyahat kesiminden sonra ikinci sırada bulunmakta. 2023 yılı sonunda bölüm ihracatının 40 milyar düzeylerini aşmasını hedeflemekte ve bölümümüzü çeşitli sistemlerle desteklemekteyiz. Dünyada yaşanan süratli dönüşümle birlikte yeni kuşak teknolojiler ve yazılımlar ön plana çıkmaya başladı. Firmalarımızın ihracata yönelik faaliyetlerini, yurt dışına açılımlarını en faal biçimde destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz.”

Ayrıca Bolat, tarım eserlerini standardize ederek, çağdaş depolarda depolanan, arz ve talep istikrarını sağlayarak fiyat istikrarına katkı sağlanan, eser israfını ve zayiatını en aza indiren lisanslı depoculuk sisteminde 9,6 milyon ton depolama kapasitesine ulaşıldığını bildirdi. Sistemin ülkede geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalara devam edildiğini vurgulayan Bolat, önümüzdeki süreçte gayenin lisanslı depolama kapasitesini 20 milyon tona ulaştırmak olacağını söyledi.

‘YIL SONU 55 MİLYAR TL’YE TAŞIMAK İSTİYORUZ’

Bolat, bakanlık olarak ihracatçıların daha düşük maliyetli finansman imkanlarına kavuşması için Türk Eximbank ile iş birliği içinde, aktif halde çalıştıklarını söyledi. Bolat, yalnızca ihracatçıların erişimine açık olan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin (İGE AŞ), başta küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere, ihracatçıların ihracat kredisi bağlamında finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasını, ihracat hacminin sürdürülebilir biçimde artırılmasına ek bir katkı sağladığını vurguladı. Bolat, “Bu emelle 2022 yılının mart ayında faaliyete geçen İGE AŞ, çok kısa bir müddette halihazırda 43 milyar TL (25/09/2023 tarihi itibarıyla) ihracat kredisine kefalet vererek ihracatçılarımızın finansmana erişimine, her geçen gün güçlü bir katkı sunmakta. 2023 yılı sonu itibariyle bu sayısı, 55 milyar TL’ye taşımak istiyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, kıymetli paydaşlarımız Türk Eximbank ve İGE AŞ ile iş birliği halinde ihracatçılarımızın gereksinimleri doğrultusunda ihracat takviyeleri ve ihracat finansman araçlarını birlikte ele alarak projelendirmek suretiyle ihracat teşvik düzeneğinin aktifliğini artırmayı, oluşan çarpan tesiri ile sürdürülebilir ihracat artışına katkı sağlamayı planlıyoruz. Böylece, sürdürülebilir ihracat artışı amacımızla Bakanlık olarak, ihracatçılarımızın dünya pazarlarında hak ettikleri yeri sağlamlaştırmalarına yönelik her türlü politikayı faal bir biçimde uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

’20 MİLYAR DOLARDAN 80 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ’

Bolat, milletlerarası ekonomik sistemden de bahsederek, temel siyasetlere ait, “Ülkemize ortalama uzaklığı 8 bin 500 kilometre olan 18 ülkeye yönelik ihracatımızı artırmak emeliyle geliştirilen ‘Uzak Ülkeler Stratejisi’ ile ihracatçılarımızın Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya, belirlenen ülkeler ile ticari ve ekonomik iş birliğini artıracak, fuar iştiraki, ticaret heyetleri, ikili muahede ve tanıtım faaliyetlerini ağırlaştıracağız. Stratejimiz kapsamındaki ülkelere ihracatımızı, 20 milyar dolardan 80 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, 2023 yılı sonuna kadar toplam 32 ticaret heyeti programı ile toplam 66 heyet programı ve 119 yurtdışı fuar ile toplam 526 memleketler arası fuar düzenlenecek” dedi.

HEDEF, 2028 YILINDA YÜZDE 30’A YÜKSELTMEK

Bolat, ‘İslam Ülkeleri İhracat Geliştirme Stratejisi’ doğrultusunda ise İslam ülkelerinin ihracattaki yüzde 26’lık hissesinin 2028 yılında yüzde 30’a yükselmesini hedeflediklerini vurguladı. Bolat, her bir ülkenin pazar yapısını inceleyerek, potansiyel dal ve eser belirleme çalışmalarını her biri alanında uzman şahıslarla birlikte titizlikle sürdürdüklerini belirterek, “Politikamızı bu temeller üzerine inşa ediyoruz. Kapsamlı bir araştırma ve istişare sürecinin akabinde tespit edilen potansiyel eserler ve dallar çerçevesinde, firmalarımız için bir yol haritası ortaya koymayı amaçlıyoruz. Pazara giriş stratejileri, tanıtım ve pazarlama sistemlerinin yer aldığı bu yol haritası kapsamında İslam ülkelerine yönelik ihracatımızda artış sağlanması ve ihraç eserlerimizin tanıtımı maksadıyla Ticaret Heyeti, Özel Nitelikli Alım Heyeti ve Ülke Genel Alım Heyeti programları düzenlenmesi planlanmakta olup, ayrıyeten yurt dışı fuar tertipleri ve Expo 2023 Doha’ya ülkemizin iştiraki ile bölgeye yönelik aktifliklerin artırılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.