TEPAV’dan ekonomik görünüm raporu

TEPAV’dan ekonomik görünüm raporu

TEPAV’ın raporunda, “Enflasyon, beklentilerdeki bozulma ve seçim sonrasındaki yüksek kur ve vergi artışı nedenleriyle, 2023’ün kalanında ve 2024’ün birinci aylarında yüksek seyredebilir. Bu çerçevede, siyaset faiz oranının bu yıl yüzde 40’a, önümüzdeki yıl da yüzde 45’e çıkarılmasının enflasyondaki düşüş için gerekli olacağı bedellendiriliyor. Teknik model çalışmaları, enflasyonun 2023 yıl sonunda yüzde 66’ya yükseldikten sonra sıkılaşan para siyasetiyle 2024 yıl sonunda yüzde 39’a, 2025 yıl sonunda ise yüzde 26 civarına düşeceğini gösteriyor” denildi.

BÜTÇE AÇIĞI BEKLENTİNİN ÜSTÜNDE OLABİLİR

TEPAV, Türkiye’de yakın devirde uygulanan, iktisat idaresi tarafından uygulanacağı açıklanan siyasetler çerçevesinde ve global gelişmelere nazaran Türkiye’nin ekonomik görünümünü ele alan yeni bir rapor serisine başlıyor. Rapor yılda iki kere yayımlanacak. TEPAV Ekonomik ve Yapısal Siyasetler Merkezi Yöneticisi Dr. Burcu Aydın Özüdoğru tarafından hazırlanan birinci raporda, “Makroekonomik istikrarı sağlamaya yönelik yanlışsız istikamette atılan adımların gerisinin gelmesi gerekiyor” denildi. Büyümedeki yavaşlamaya bağlı olarak bütçe açığının mevcut beklentilerin üzerinde olabileceğine değinilen raporda, “Bütçedeki açık, harcamalar kaynaklı olurken, kamu gelirleri ekonomik büyümeye bağlı olarak hudutlu artış gösterebilir. Bu çerçevede, 2023’te yüzde 7.1 olacağı kestirim edilen kamu bölümü açığının GSYH’ye oranının 2024’te yüzde 8.2, 2025’te ise yüzde 5.5 olması beklenebilir. Merkezi idare borç stokunun GSYH’ye oranı 2024’te yüzde 40, 2025’te yüzde 44 olarak öngörülüyor” denildi.