Sigortacılar gerçek dalı 2024 için uyardı... Fırtınadan geçiyoruz fiyatlar artacak

Sigortacılar gerçek dalı 2024 için uyardı… Fırtınadan geçiyoruz fiyatlar artacak

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Lideri Uğur Gülen, sigorta şirketlerinin reasürans maliyetlerinin arttığını, bunun da gerçek bölüme yansıyacağını ve 2024’de sanayi ve ticari sigortalarda fiyatların önemli oranlarda artacağını açıkladı. Gülen, son yıllarda yalnızca Türkiye’de değil, dünyada yaşanan afetlerin reasüransa müdafaasına talebi artırdığını, reasürans şirketlerinin de artan maliyetler nedeniyle sermaye koymaktan çekindiklerini belirterek, “Dünyada reasürans müdafaasına talep artarken arz kısılmaya başlandı, piyasa kaideleri zorlaştı” dedi.

KORUNMA MALİYET ARTIYOR

İyi haberin, dünyada hala reasürans teminatı bulunabildiğini, dünyanın büyük reasürans şirketlerinin Türk sigorta bölümüne teminat sağlama konusunda çekinceleri olmadığını tabir eden Gülen, “Ama 2024 yılında teminatın maliyeti önemli biçimde artacak. Sigorta bölümü kendi için aldığı korunma maliyetine önemli bedeller ödemek durumunda kalacak. Şimdi net değil lakin ben iki ile üç kat ortası bazında fiyatların artacağını kestirim ediyorum. Reasürans piyasasında kurallar sertleşti, fırtınalar yaşanmaya başladı. Biz de kusursuz fırtınanın içinde geçiyoruz” biçiminde konuştu.

2024’TE NELER OLACAK

Uğur Gülen, Kahramanmaraş sarsıntısında 105 milyar dolarlık hasar oluştuğunu, bunun 5 milyar dolarını sigorta şirketlerinden ötürü reasürans şirketlerinin ödediğini vurgulayarak, 2024 yılında yaşanacak fiyat artışlarında bunun da tesiri olduğunu söyledi. Zelzelenin dışında öbür etkenler de olduğuna değinen Gülen, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Mesela, konutların ve ticari işletmelerin zelzele sigorta tarifesinde yeni değişiklik yapıldı ve tarifeler artırıldı. Bu da yılbaşından itibaren primleri artıracak. Bir başkası, Kahramanmaraş zelzelesinde eksik sigorta ortaya çaktı ve eksik sigorta yapıldığı için hasar ödemeleri de ona nazaran yapıldı. Sigortalılar düşük prim ödeyerek, eksik sigorta yaptırmanın sonuçlarını gördü. Artık eksik sigorta olmayacak, herkes tam sigorta bedeli üzerinden sigortasını yaptırmak durumunda kalacak ki, bu da primleri artıracak.”

BİZİ ZORLUYORLAR

Bunların dışında fiyat artışlarında Türkiye’nin özel durumundan kaynaklı nedenler olduğunu da kaydeden Gülen, enflasyondan ötürü sigorta bedellerinin de arttığını, bunun da primlere yansıdığını vurgulayarak, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Sigorta şirketleri Kahramanmaraş sarsıntısına kadar sanayi ve ticari sigortalarda yalnızca zelzele riskini fiyatlayarak, prim alırlardı. Halbuki zelzele riski yangın sigortalarının içinde veriliyor. Yangın sigortaları için başka bir prim alınmazdı. Artık reasürans şirketleri artık yangın sigortasından da prim alınmasını zorluyor. 100 liralık sarsıntı primi yazacaksan, bunun karşılığında 60-65 liralık da yangın primi alacaksın diyorlar. Bu da 2024’de primleri artıracak. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda oto dışındaki tüm branşlarda 2024 yılında önemli fiyat artışları olacak.”