SEDDK’nın trafik teklifine dayanak

SEDDK’nın trafik teklifine dayanak

Uğur, teklifin trafik sigortasının üretim ayağındaki tıkanmanın aşılmasına yardımcı olacağını belirterek, “Bu öneriyi hayata geçirmek için tüm dal paydaşları üzerine düşen rolü en süratli formda gerçekleştirme uğraşında olmalı” dedi.

Sürecin müşterilerin, acentelerin, sigorta şirketlerinin lehine olacağını, gereksinim duyulan kaynağın kesim paydaşları tarafından ayrılması gerektiğini tabir eden Uğur, şunları söyledi: “Sistemden; acentelerin yalnızca kendi şirketlerinden değil tüm şirketlerden teklif alabilmesine dayandığı, birinci etapta acentenin çalıştığı şirketler üzerinden teklif isteyeceği ve hiçbir şirketin teklif vermemesi durumunda Trafik Operasyon Merkezi’ne üye şirketlerden teklif alma süreçlerinin işletileceği anlaşılıyor. Merkeze, trafik ruhsatı olan şirketler üye olacak. Tüm şirketlerden teklif alma imkânı olacak, fakat hiç teklif veren olmaması durumunda, poliçe bir evvelki yıl yapıldığı şirket üzerinden havuza devredilecek. Sistemin geçmişte havuza devredilenler de dahil tüm araç kümesi ve basamaklara yaygınlaştırılması ve makul bir tavan fiyat uygulaması ile birlikte özgür rekabet ortamında havuzun toplam içindeki hissesinin uzun vadede yüzde 3’ler düzeyi hedeflenerek kesimdeki paydaşların kazanacağı bir ortamın oluşturulabileceğine inanıyoruz.”

Uğur, yalnızca en riskli kümede yer alan ve hiçbir şirketin teklif vermek istemediği yüksek riskli kümenin havuza devredilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bu poliçelerin, örneğin toplam poliçe adedinin yüzde 3’ü üzere bir azamî oranı aşmaması sistemden beklenen toplumsal yararın maksimize edilmesi için kritik ehemmiyete sahip. Tavan fiyatın piyasa şartlarıyla uyumlu gerçekçi bir seviyede belirlenmemesi durumunda şirketler kâfi oranda teklif vermeyeceği için havuza giden poliçe oranı yüksek seviyelere çıkacak. Bu ise trafik sigortasının maliyetini topluma yıkmak manasına gelecek ve hakikat bir tahlil olmayacak” dedi.