'Ruanda' planını için İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden karar

‘Ruanda’ planını için İngiltere Yüksek Mahkemesi’nden karar

İngiltere’nin en yetkili yargı organı Yüksek Mahkeme, İngiltere hükümetinin sığınmacıları Ruanda’ya gönderme planını ‘hukuka aykırı’ bulduğunu açıklayarak “Buna nazaran, iltica süreçlerindeki eksiklikler giderilmedikçe ve giderilene kadar, sığınmacıların Ruanda’ya gönderilmesi 1998 İnsan Hakları Maddesi’nin 6. kısmı uyarınca hukuka alışılmamış olacaktır. Zira bu, Avrupa İnsan Hakları Mukavelesi’nin işkenceyi, insanlık dışı yahut aşağılayıcı muameleyi yasaklayan 3. hususunun ihlali manasına gelecektir” açıklamasını yaptı. Ruanda’nın ‘güvenli bir üçüncü ülke olmadığını’ belirten İngiltere Yüksek Mahkemesi, kararı oybirliği ile aldığını vurguladı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, daha evvel açıklamada Fransa üzerinden botlarla gelen sığınmacıları Ruanda’ya göndereceklerini, sığınmacıların müracaatlarını burada bekleyeceğini duyurmuştu. İngiliz hükümetinin bu kararı, sivil toplum kuruluşları tarafından şiddetli eleştirilmiş ve sığınmacılardan kimileri bu kararı mahkemeye taşımıştı.