Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Fiyatlı öğretmenlere 'yüzde 25 zam' kararı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Fiyatlı öğretmenlere ‘yüzde 25 zam’ kararı

‘Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin’ Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Kasım 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan kararın 9’uncu hususunun 2’nci fıkrasında yapılan düzenlemeyle, Ulusal Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında ek ders fiyatı karşılığında görevlendirilen öğretmenlerin ek ders fiyatlarında yüzde 25 artış sağlandı.

Karar ile ayrıyeten alanlarına bakılmaksızın Fatih Projesinin tüm bileşenlerinin geliştirilmesi ve yürütülmesi, teknoloji odaklı öğrenme senaryolarının geliştirilmesi, elektronik içeriklerin üretilmesi ve denetlenmesi çalışmalarını yürütmek üzere Ulusal Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Bilgi Süreç Genel Müdürlüğünde süreksiz olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin bu vazifeleri karşılığında yararlandırıldıkları ek ders fiyatı haftada 9 saat artırıldı.