Resmi Gazete kararları 1 Kasım 2023 | Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

Resmi Gazete kararları 1 Kasım 2023 | Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

Bugünün Resmi Gazete kararları muhakkak oldu! Türkiye’de Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve bildirimler her gün yayınlanarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Alınan bu kararlar da vatandaşlar tarafından günlük olarak takip ediliyor. İşte 1 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları…

RESMİ GAZETE KARARLARI 1 KASIM 2023

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gelir Yönetimi Başkanlığı Çalışanı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Reeskont ve Avans Süreçlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 Tarihli ve E: 2023/121, K: 2023/129 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 Tarihli ve E: 2022/124, K: 2023/135 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2023 Tarihli ve E: 2023/144, K: 2023/147 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2023 Tarihli ve E: 2023/146, K: 2023/148 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2023 Tarihli ve E: 2021/47, K: 2023/151 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2023/69, K: 2023/165 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri