Reklam Konseyi'nden 92,5 milyon liralık ceza

Reklam Konseyi’nden 92,5 milyon liralık ceza

Elektronik ticarette klasik hale gelen “Kasım İndirimleri”ne ait reklamlar başta olmak üzere, Kasım ayı içerisinde Konsey gündemine intikal eden 16 adet indirimli satış evrakı hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 2.7 Milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Reklam Şurası tarafından 14 Kasım 2023 tarihinde yapılan 339 sayılı toplantıda, tüketicileri aldatan, yanıltan, deneyim ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari faaliyetlere ait idari yaptırımlar uygulanmıştır. Bu kapsamda; artık elektronik ticarette klasik hale gelen “Kasım İndirimleri”ne ait reklamlar başta olmak üzere, Kasım ayı içerisinde Konsey gündemine intikal eden 16 adet indirimli satış belgesi hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 2.7 Milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Reklam Konseyi tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 176 adet belgeden 153’ü mevzuata muhalif bulunurken, kelam konusu reklam ve ticari faaliyetler hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 16.7 Milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Böylece, yılın birinci 11 ayında Heyet tarafından toplam 1.838 adet belge hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup, aldatıcı reklam yahut haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1.623 adet belge hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 92.5 Milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

-Kurul’un 339 sayılı toplantısının ana gündem konusunu indirimli satış reklamları ile sıhhat beyanı içeren reklamlar oluşturdu.

Özellikle Kasım ayında gerçekleştirilen ve “Efsane Kasım İndirimleri”, “Şahane Cuma İndirimleri” üzere isimlerle isimlendirilen, çok sayıda eserde çeşitli oranlarda indirimlerin yapılacağının ilan edildiği indirimli satış kampanyaları, Reklam Şurası tarafından yakından takip edilmekte, tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

“KASIM İNDİRİMLERİ” İSMİ ALTINDAKİ REKLAMLARA 2.7 MİLYON TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI!

Bu kapsamda, artık elektronik ticarette klâsik hale gelen “Kasım İndirimleri”ne ait reklamlar başta olmak üzere indirimli satış reklamları Reklam Şurası tarafından inceleme altına alınmış olup bu ay Konsey gündemine intikal eden 16 adet indirimli satış evrakı hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 2.7 Milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, önümüzdeki süreçte de Reklam Heyeti tarafından kelam konusu indirimli satış kampanyalarına ait kontroller devam edecektir.

Diğer taraftan, mevsimsel değişikliklerle birlikte tüketici sıhhatine yönelik dönemsel reklamların ön plana çıktığı görülmekte, bu minvalde, destek edici besinler ve kozmetik eserleri üzere direkt tüketicilerin kullanımına yönelik eser reklamları da Şura tarafından titizlikle takip edilmekte ve incelenmektedir. Bu kapsamda, mümkün yararları hakkında tüketicileri yanıltan, kamu sıhhatini bozucu nitelikte, mevzuata muhalif bulunan reklamlar hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

https://twitter.com/ticaret/status/1725023513956802937