Meskeni, iş yeri, yeri, arabası, helikopteri, uçağı olanlar dikkat! Yalnızca 13 gün kaldı... Ek MTV ve Emlak Vergisi'ni unutmayın

Meskeni, iş yeri, yeri, arabası, helikopteri, uçağı olanlar dikkat! Yalnızca 13 gün kaldı… Ek MTV ve Emlak Vergisi’ni unutmayın

Türkiye’de trafiğe kayıtlı 28 milyon araç ve hane-iş yeri sayısı da 23 milyona yaklaştı. Her yıl araç, konut ve işyeri sahipleri muhakkak vergileri ödemesi gerekiyor.

Araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni Ocak ve Temmuz ayında öderken konut, iş yeri sahipleri de Mayıs ve Kasım ayında Emlak Vergisi’ni ödemekle mükellef.

Son yapılan düzenlemeyle araç sahiplerine ek MTV getirildi ve Eylül-Kasım aylarında ödenmesi kararlaştırıldı. Eylül’deki ek MTV taksitini ödeyenler Kasım’da ödeme yaparak ek MTV borçlarını bitirmiş olacak.

Otomobil, arazi taşıtları ve motosiklet, minibüs, panelvan ve motorlu karavan, otobüs, kamyonet, kamyon, cazip, uçak ve helikopter sahipleri ek MTV ödemesini 30 Kasım 2023 tarihine kadar ödemek zorunda.

EMLAK VERGİSİ DE ÖDENECEK

Türkiye’de taşınmazı bulunan her vatandaş emlak vergisini ödemekle yükümlü tutuluyor. Emlak vergisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki kere ödeniyor. Bina, arsa ya da arazi üzere taşınmazlara ilişkin bu vergiler belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Emlak Vergisi’nde son ödeme tarihi 30 Kasım 2023 olarak öne çıkıyor.

EMLAK VERGİSİ’NDEN KİMLER MUAF TUTULUYOR?

Emlak vergisinden muaf olmak için ilgili belediyelere ibraz edilmesi gereken evraklar var. Emekliler, engelliler, gazi ve şehit aileleri için farklı dokümanlar istenebiliyor.

Emekliler için emekli olduklarını gösteren doküman ve tek konutu olan emeklilerin emlak vergisi muafiyeti dilekçesi, engelliler için engelli kimlik kartı fotokopisi ve sıhhat konseyi raporu, hiçbir geliri olmayan şahıslar için vergi muafiyeti olmadığını gösteren evrak ve T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK üzere kurumlardan alınan faal sigortasının olmadığını gösteren doküman, şehit ve gaziler için dul, yetim ya da gazi olduğunu gösteren evrak ibraz edildikten sonra Emlak Vergisi’nden muaf olunuyor.

GELİRİ OLMAYAN, DUL, PAYLI TAPU… HANGİ KURALLARDA EMLAK VERGİSİ ÖDENMEZ?

200 metrekareyi geçmeyen ve hiçbir geliri olmayan mesken sahipleri emlak vergisinden muaf tutuyor.

Engellilerin emlak vergisinden muaf olmaları için bir adet konutu olması ve konutun brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi geçmemesi gerekiyor.

Şehit yakını dul ve emekli dul olan bireyler emlak vergisinden muaf tutuldu. Mesken hanımı emlak vergisi muafiyeti için belediyelere gelir sahibi olmadığını ibraz ettiğinde emlak vergisi ödemiyor.

Taşınmazlar üzerinde payı bulunan her hissedar sahip oldukları oranına nazaran vergiye tabi tutuluyor. İştirak halindeki mülkiyetlerde ise ölçü belirtilmeden her iştirakçı borçtan sorumlu oluyor.

HANGİ BİNALAR EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULUYOR?

Kişi üzerine bir tane konut bulunan ve bu konutun yüzölçümü 200 metrekarenin altında olan binalar emlak vergisinden muafken yabancı ülkelerin konsoloslukları, devlete ilişkin kurum ya da topraklar, barajlar, dini ve askeri yapılar emlak vergisinden muaf oluyor.

KİMLER MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ÖDEMEZ?

Malûl ve engelli bireylere ilişkin olan taşıtlardan motorlu taşıtlar vergisi alınmıyor. Vergi muafiyeti düzenlemesi bireyin sakatlık derecesine bağlı olarak belirleniyor.

Motorlu taşıtlar vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyen malûl ve engelli bireylerin, Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinde bulunan Malûl ve Engelliler İsmine Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu’nu, sıhhat raporunu ve öbür gerekli dokümanları eksiksiz olarak hazırlamaları gerekiyor.

Engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan malûl ve engelli bireylerin tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sıhhat heyeti raporu temin etmesi gerekiyor. Vergi muafiyetinden yararlanmak için bu rapor ile vergi dairesine müracaatta bulunup, sonucunda, kendi isimlerine kayıtlı taşıtlar motorlu araçlar vergisine tabi tutulmuyorlar. Engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireylerin istisnadan yararlanabilmeleri için araçları içerisinde özel tertibatlı bir düzenleme yaptırmaları gerekmiyor.

ENGELLİLİK ORANI YÜZDE 90’DAN AZ OLANLAR NE YAPACAK?

Engellilik oranı yüzde 90’dan az olan malûl ve engelli bireyler ise vergi muafiyetinden yararlanabilmek için araçlarının içini engellilik durumlarına uygun olarak özel tertibat ve ekipmanlarla yine düzenlemeleri gerekiyor.

OTOMATİK VİTESTE DEĞİŞİYOR

Otomatik vitesli araçlarda, vergi istisnasının uygulanabilmesi için engellilik oranı yüzde 90 ve daha fazla olan bireylerin taşıtlarında özel tertibat bulunması gerekmezken, yüzde 90’dan az olan bireylerin taşıtlarını engellilik durumlarına uygun olarak tertibatlı hale getirmeleri gerekiyor.

VERGİLER NERELERE ÖDENEBİLİYOR?

Emlak Vergileri ilgili belediyelerin veznelerine, banka hesaplarına ya da internet siteleri üzerinden kartla ödemeler gerçekleştirilebiliyor. 

MTV ödemeleri ise vergi daireleri, bankalara ve dijital vergi dairesi üzerinden kartla ödeme yapılabiliyor.

ÖDEME YAPILMAZSA FAİZİ İŞLİYOR

Gecikme faizleri, 14 Kasım 2023 tarihi prestijiyle yüzde 3.5’e yükseltildi. Hükümet, idari para cezaları, vergi borçları ve öbür kamu alacaklarına uygulanan faiz ve gecikme artırımlarında değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, kamuya borç ödemelerinde uygulanan tecil faizi oranı yüzde 24’ten yüzde 36’ya yükseltildi.