Merkez Bankası'ndan değerli değişiklik! Krediler raporlanacak

Merkez Bankası’ndan değerli değişiklik! Krediler raporlanacak

2023 yılı Mart ayında başlatılan, 10 milyon Türk lirası ve üzeri toplam nakdi ve gayrinakdi kredi bakiyesi bulunan firmalardan alınan Özet Durum Raporlaması uygulamasına son verildi.

Raporlama kapsamına girecek firmaların tespitinde öngörülen 15 milyon ve üzeri yabancı para kredi yükümlülüğü bulunma kuralı, toplam nakdi kredi bakiyesi ilgili aylık hesap devrinin son iş günü prestijiyle 100 milyon Türk lirası ve üzerinde olma yahut geçmiş bir yıllık hesap devrindeki net satış hasılatı yahut etkin büyüklüğü 500 milyon Türk lirası ve üzerinde olma halinde değiştirildi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklama şöyle:

Özet Döviz Durum Raporlamasının Kaldırılması ve Sistemik Risk Data Takip Sistemi Kapsam Değişikliği Hakkında Basın Duyurusu

8 Kasım 2023 tarih ve 32363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Döviz Durumunu Etkileyen Süreçlerin Türkiye Cumhuriyet Tarafından İzlenmesine Ait Yol ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 28 Kasım 2017 ve 7061 sayılı Kanunla tekrar düzenlenen 44 üncü unsuru kapsamında; firmaların, döviz varlık ve yükümlülüklerine ait olarak Merkez Bankasına yapmakla yükümlü olduğu döviz konum raporlamasında sadeleştirme ve kapsam değişikliğine gidilmiştir.

Düzenleme kapsamında; 2023 yılı Mart ayında başlatılan, 10 milyon Türk lirası ve üzeri toplam nakdi ve gayrinakdi kredi bakiyesi bulunan firmalardan alınan Özet Döviz Konum Raporlaması uygulamasına son verilmiştir.

Bununla birlikte, 2018 yılından itibaren uygulanmakta olan Sistemik Risk Bilgi Takip Sistemi kapsamındaki döviz konum raporlamasının firma kapsamı, firmaların ülke iktisadı içerisindeki temsil seviyesini artırmak emeliyle yine düzenlenmiştir. Buna nazaran, raporlama kapsamına girecek firmaların tespitinde öngörülen 15 milyon ABD doları ve üzeri yabancı para kredi yükümlülüğü bulunma kaidesi, toplam nakdi kredi bakiyesi ilgili aylık hesap periyodunun son iş günü prestijiyle 100 milyon Türk lirası ve üzerinde olma yahut geçmiş bir yıllık hesap periyodundaki net satış hasılatı yahut faal büyüklüğü 500 milyon Türk lirası ve üzerinde olma halinde değiştirilmiştir.

Kapsam değişikliği ile birlikte, mevcut ayrıntılı raporlama formatının sadeleştirilerek firmalara raporlama süreçlerinde kolaylık sağlanması planlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.