Merkez Bankası, TL dönüşüm eşiğini tespit etti

Merkez Bankası, TL dönüşüm eşiğini tespit etti

Türkiye Cumhuriyet (TCMB), gerçek kişi yabancı para mevduat/katılım fonundan Türk lirası mevduat/katılma hesabına ek dönüşüm yükümlülüğü eşiklerini değiştirdi.

TCMB’nin “Menkul Değer Tesisi Hakkında Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Buna nazaran, 28 Temmuz 2023 (dâhil) hesaplama tarihine kadar uygulanmak üzere, mevduat ve iştirak bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt tertibi temel alınarak Merkez Bankasınca belirlenen yol ve temellere nazaran bankalarca hesaplanacak gerçek kişi yabancı para mevduat/katılım fonundan Türk lirası mevduat/katılma hesabına ek dönüşüm oranına nazaran 26 Mayıs 2023 hesaplama tarihinden itibaren ilgili hesaplama periyodunda yüzde 10,00’ın altında ek dönüşüm yapılması halinde eksik kalan fiyat kadar menkul değer bloke olarak tesis edilecek. 

28 Temmuz 2023 hesaplama tarihinden itibaren yüzde 30,00’ın altında kalan bankalar için ek dönüşüm oranının paydasında yer alan mevduat/katılım fonu meblağının yüzde 10’u oranında ek menkul değer kelam konusu maksada ulaşılıncaya kadar bloke olarak tesis edilecek.

Tesis mühleti, hesaplama tarihini takip eden ayın son cuma günü başlar, tesis başlangıcını takip eden altıncı ayın son cuma gününden bir evvelki gün sona erecek.

Bu unsur kararları yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu büyüklüğü Merkez Bankasınca belirlenecek fiyatın altında olan bankalara uygulanmayacak.