MB zelzele bölgesinin kredi durumunu inceledi... 11 ilin kredi bakiyesi 564 milyar TL

MB zelzele bölgesinin kredi durumunu inceledi… 11 ilin kredi bakiyesi 564 milyar TL

Raporda, afet bölgesinin kullandığı ticari kredilerin sektörel bazda incelendiğinde dokuma, konfeksiyon ve dericilik alanının toplam kredilerdeki hissesinin yüzde 38.5 olduğu kaydedildi. Bu kesimi yüzde 18.7 ile metal endüstrinin takip ettiği belirtilirken, tarım ve hayvancılığın yüzde 16.6, besin, meşrubat dalının de yüzde 13.4 hisseye sahip olduğu söz edildi. Raporda şu tespitler yapıldı:

“Bununla birlikte Gaziantep ve Adana üzere sanayi kentlerinin zelzeleden görece daha az etkilenmesi üretimin devamlılığını sağlarken, kıymetli bir iplik ve çelik tencere üretim merkezi olan Kahramanmaraş’ta göç eden nüfusun tesiriyle üretimin aksadığı lakin önümüzdeki aylarda işgücünün toparlanmasıyla üretimin eski haline dönebileceği öngörülmektedir.”

TİCARİ KREDİ HİSSESİ YÜZDE 9.2

Raporda, zelzeleden etkilenen 11 ilin 2023 yılı ocak ayı prestijiyle toplam TL ticari kredi bakiyesinin 397 milyar TL, YP kredilerin TL karşılığının ise 167 milyar lira olduğu, toplam ticari kredi bakiyesinin 564 milyar lira olarak hesaplandığı belirtildi. Afet bölgesinin toplam ticari kredi hissesinin yüzde 9.2 olduğunun anlatıldığı çalışmada, “Bölgede kredilerinin ülke içindeki hissesinin kurumsal kredi hissesinden yaklaşık 4 puan daha fazla olması bölgenin küçük ve orta ölçekli ticari işletme bakımından daha ağır bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bölgede ticari TGA oranı da yüzde 2.3 ile dal oranının 0.2 puan üzerinde seyretmektedir” denildi. BDDK’nın zelzele felaketinden etkilenen ve ödeme gücü bozulan müşterilere kullandırılan kredilerin anapara ve faiz ödemelerinin minimum 6 ay müddetle ötelendiği hatırlatılarak, böylelikle TGA oranı bölümün bir ölçü üzerinde olan afet bölgesinin etkin kalitesinde meydana gelebilecek mümkün bir bozulmanın önüne geçildiği belirtildi.

Deprem bölgesinde yer alan vilayetlerdeki ferdî kredi fiyatının 2023 Ocak ayı prestijiyle 175.2 milyar lira ile bankaların toplam kişisel kredilerinin yüzde 10.8’ini oluşturduğunun anlatıldığı raporda, şu tespitler yapıldı: “Depremden daha ağır etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye’deki kişisel krediler bankacılık dalındaki toplam kişisel kredilerin yüzde 3.7’si ile daha hudutlu bir yer tutmaktadır. Kelam konusu vilayetlerde en yüksek ferdî kredi bakiyesinin Hatay vilayetinde olduğu görülmektedir. 2023 yılı ocak ayı prestijiyle sarsıntıdan etkilenen 11 vilayette 5.5 milyar TL meblağında ferdî kredi TGA’ya dönüşmüş durumdadır. Oran olarak bakıldığında ferdi kredi TGA oranı yüzde 3 ile bölüm genelinde yüzde 1.9 olan oranın bir ölçü üzerindedir.”

Rapora nazaran afet bölgesinde şubat ayında TL ticari kredi artışı 12.5 milyar lirayken, mart ayında ilgili artış 29.8 milyar düzeyine çıktı. Bu artışta KOBİ kredileri öncü oldu.