Kuruluş Osman Orhan Beyefendi kimdir, nasıl öldü? Orhan Gazi devri hakkında bilgiler!

Kuruluş Osman Orhan Beyefendi kimdir, nasıl öldü? Orhan Gazi devri hakkında bilgiler!

Osmanlı’nın kuruluşunda kıymetli hisse sahibi olan Orhan Beyefendi hayatı araştırılıyor. Orhan Gazi olarak da bilinen Orhan Beyefendi Osmanlı’nın ikinci padişahıdır. Osmanlı Beyliği’nin kurucusu Osman Gazi ve Malhun Hatun’un oğludur. Sarışın, uzun uzunluklu ve mavi gözlü, halk tarafından çok sevilen, ulemaya saygılı, merhametli bir hükümdar olarak tanımlanır. İşte Orhan Gazi devri ile ilgili bilgiler…

ORHAN BEYEFENDİ KİMDİR?

Menâkıb-ı Orhânî isimli çağdaş kroniğe nazaran, Orhan Beyefendi 1280/1281 yılında doğmuş ve 80 yıl yaşamıştır. Daha sonraki kaynakların bir kısmında doğum tarihi 1281 olarak verilmekle bir arada, doğum tarihini 1274, 1279, 1287 olarak veren kaynaklar vardır.

Osmanoğullarının en uzun ömürlüsü olan Orhan Bey’in çocukluğu ve gençliği bilinmemektedir. Nasıl yetiştiği, nasıl eğitim aldığı, hatta okur muharrir olup olmadığı bilinmemektedir. Osmanlı tarihlerinde isminin birinci geçişi 1298’de Nilüfer Hatun (Yarhisar Tekfuru kızı Holofira) ile evlendirilmesi nedeniyle olmuştur. 1300’de Köprühisar’ın fethinde bulunmuş ve Karacahisar uç beyliği verilmiştir. Osman Beyefendi oğlunu emir-i kebir (beylerbeyi) rütbesi ile küçük beylik ordusuna kumandan atamış ve bundan sonraki babasının her askerî hareketine katılmıştır.

İlk meydan savaşı Çavdarlı Tatara karşı olan Oynaş Hisarı Muharebesidir. Bundan sonra Karaçepüş, Absu,Karatekin,Orhaneli üzere kaleleri feth etmiştir. Beyliğe babasının sıhhatinde mı yoksa vefatından sonra mı geçtiği konusu tartışmalıdır. Bizans tarihçisi Laonikos Halkokondiles, kaynak göstermeden, babası ölünce oğlu Orhan’ın Uludağ’a çekildiğini ve sonra yanına asker toplayarak kardeşlerini alt ettiğini bildirir. Osmanlı’nın birinci tapu senedini Miladi 1301 yılında Orhangazi; Pir İzzeddin İsmail’e Sakarya Akova’daki Çalıca ve Şehler Köyü vakıf tapusunu vermiştir.

Orhan Gazi’ye beyefendi olduktan sonra “Şücaeddin”, “İhtiyareddin” ve “Seyfeddin” sanları verilmiştir. İsmine tuğra çekilen birinci Osmanlı beyefendisidir.

ORHAN GAZİ NASIL ÖLDÜ?

Orhan Gazi, son yıllarında Osmanlı Devleti’nin yönetimini, oğlu şehzade Murat‘a bırakarak hayatını Bursa’da geçirmiştir. Mevt nedeni ve yılı hakkında tarihçiler ortasında ihtilaf bulunmaktadır. Vaktinin tarihçisi olan Âşıkpaşazâde, Orhan Bey’in Süleyman Bey’le birebir yılda, 1358’de, öldüğünü yazmaktadır. Kimi tarihçiler 1360 yılında 79 yaşındayken öldüğünü bildirirler ve öbürleri ise vefatının 1362’de olduğunu belirtir.

Orhan Beyefendi, Bursa’da, Gümüşlü Kümbet’te babasının türbesine gömülmüştür.