Küçük nükleer reaktörler maliyette kaybediyor

Küçük nükleer reaktörler maliyette kaybediyor

SEFiA, “Küçük Modüler Reaktörler (SMRs)” raporunda, iklim kriziyle çabada alternatif bir araç olarak tanımlanan SMR’lerin modüler, inançlı, esnek ve ekonomik olduğu argümanlarını ele alıyor. SMR’lerin iklim gayeleriyle uyumlu bir güç dönüşümünü sağlamada rüzgâr ve güneş üzere düşük maliyetli ve hâlihazırda ticari olarak kendini kanıtlamış yenilenebilir kaynakların gerisinde kaldığını vurguluyor.

SADECE İKİ TANESİ ÇALIŞIYOR

Küresel düzeyde kabul görmüş olan 1,5 derece amacının yakalanabilmesi için 2030 yılına kadar emisyonların çok süratli bir biçimde azaltılması gerektiğinin altı çizilen raporda, SMR’lerin, uzun geçmişlerine karşın hâlâ ticari olarak ve verimli biçimde işler hâle gelemediği, yaygınlaşamadığı belirtiliyor. Bugüne kadar dünyada sırf iki SMR’nin çalışır hâle getirilebildiği ve yıllar içinde birçok projenin teknik ve ekonomik sebeplerle iptal edildiği, bu yüzden SMR’lerin öne sürülen avantajlarının da test edilemediği ortaya koyuluyor.

FAZLA ATIK ÜRETİMİ

Rapora nazaran SMR’ler muteber ve düşük maliyetli bir tahlil değil ve klâsik reaktörlere kıyasla, 30 kat uzun ömürlü ve 35 kat da daha fazla düşük-orta seviye radyoaktif atık üretiyor. Doğal ve geri dönüştürülebilir değil, radyoaktif olarak çürüyebilen, bölünebilir gereçleri kullanıyor. Çalışmalar, SMR’lerin uzun vadede radyoaktif atık üretiminin idare ihtiyaçları ve bertaraf seçenekleri açısından klâsik reaktörlerden daha geride kaldığını gösteriyor. Ayrıyeten SMR’ler güneş ve rüzgar güç ile maliyetlerde rekabet edebilecek güve ulaşamıyor.