Kandil günü oruç tutulur mu, ne vakit tutulur? İşte, Diyanet bilgisi

Kandil günü oruç tutulur mu, ne vakit tutulur? İşte, Diyanet bilgisi

Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu sorusu, salı gecesi idrak edilecek kandil sebebiyle araştırılmaya başlandı. Birçok vatandaşın ibadetleri hasebiyle internet üzerinden karşılık aradığı kandil orucu, kandil ibadetlerinin gerçekleşeceği Salı gecesi öncesinde gündemde yer almaya başladı. Pekala, Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu? İşte, kandil orucu ne vakit tutulur sorusunun karşılığı ve ayrıntılı bilgiler

KANDİL GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu öteki bir şey isteyen…’ buyurur.” (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 191) demiştir.

Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce’nin birinci dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç fiyat (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur’an’ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyâm, 198) diye karşılık verirdi.

Bu ve gibisi rivayetlere dayanarak kimi İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan öteki gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

KANDİLLERDE ORUÇ BİR GÜN SONRA MI TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla evvelki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden evvel gelir (Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 15).

Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Recebin birinci Cuma gecesi” dendiği vakit perşembeyi birinci Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yeniden “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu prestijle kandil geceleri için tutulan beyhude oruçların asıl vakti, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha evvelki günle birlikte oruç tutulabilir.