İşsizlik yüzde 10 oldu

İşsizlik yüzde 10 oldu

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına nazaran; 15 ve daha üst yaştaki şahıslarda işsiz sayısı 2023 yılı Mart ayında bir evvelki aya nazaran 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %10,0 düzeyinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,1 iken bayanlarda %13,8 olarak varsayım edildi.

MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ  

İşgücü 2023 yılı Mart ayında bir evvelki aya nazaran 41 bin kişi artarak 34 milyon 970 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek %53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,9 iken bayanlarda %35,7 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %20,1 OLDU  

15-24 yaş kümesini kapsayan genç nüfusta İşsizlik oranı bir evvelki aya nazaran 0,7 puanlık artış ile %20,1 oldu. Bu yaş kümesinde işsizlik oranı; erkeklerde %15,2, bayanlarda ise %28,9 olarak kestirim edildi.

MEVSİM VE TAKVİM TESİRLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA MÜHLETİ 44,5 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans devrinde işbaşında olanların, mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma mühleti 2023 yılı Mart ayında bir evvelki aya nazaran 0,2 saat azalarak 44,5 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %21,8 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Mart ayında bir evvelki aya nazaran 1,6 puanlık azalış ile %21,8 oldu. Vakte bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,2 olarak iddia edildi.