İşsizlik eylül ayında yüzde 9.1 oldu

İşsizlik eylül ayında yüzde 9.1 oldu

Genç işsizliği yüzde 16.7 olarak varsayım edilirken, geniş tarifli işsizlik yüzde 21.8 oldu. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına nazaran; 15 ve daha üst yaştaki şahıslarda işsiz sayısı 2023 yılı Eylül ayında bir evvelki aya nazaran 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.5 iken bayanlarda yüzde 12.3 olarak kestirim edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Eylül ayında bir evvelki aya nazaran 59 bin kişi azalarak 31 milyon 686 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puan azalarak yüzde 48.3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65.8 iken bayanlarda yüzde 31.2 olarak gerçekleşti.