Gazze’de bayanlar sokaklarda doğum yapıyor

UNICEF’in yayımladığı raporda, kestirimlere nazaran şu anda Gazze Şeridi’nde 50 bin gebe bayanın bulunduğu söz edilerek, “Bombardımanlar, hasar gören ya da çalışmayan sıhhat tesisleri, kitlesel seviyede yerinden edilme, su ve elektrik kaynaklarının çökmesi, besin ve ilaçlara erişimin kısıtlanması anne, yenidoğan ve çocuk sıhhati hizmetlerini önemli formda sekteye uğratmaktadır. Gazze’de tahminen 50 bin gebe bayan bulunmaktadır ve her gün 180’den fazlası doğum yapmaktadır. Bunların yüzde 15’inin hamilelik yahut doğumla ilgili komplikasyonlar yaşaması ve ek tıbbi bakıma muhtaçlık duyması muhtemeldir” denildi.

“DOĞUMLAR SOKAKLARDA OLUYOR”

UNICEF, birtakım bayanların sığınaklarda, konutlarında ya da sokaklarda doğum yapmak zorunda kaldığına dikkat çekerek, “Bu bayanlar, inançlı bir halde doğum yapmak ve yeni doğan bebeklerine bakmak için gereksinim duydukları acil obstetrik hizmetlere erişememektedir. 14 hastane ve 45 birinci basamak sıhhat merkezinin kapalı olması nedeniyle birtakım bayanlar sığınaklarda, konutlarında, moloz yığınları ortasında sokaklarda ya da sıhhat hizmetlerinin kötüleştiği, enfeksiyon ve tıbbi komplikasyon riskinin arttığı sıhhat tesislerinde doğum yapmak zorunda kalıyor. Sıhhat tesisleri de ateş altında, 1 Kasım’da kıymetli bir doğum hastanesi olan Al Hilo Hastanesi bombalandı” sözlerini kullandı.

ACİL İNSANİ ATEŞKES DAVETİ YİNELENDİ

UNICEF, insani ateşkes davetini yineleyerek, “Yaşanan acıları hafifletmek ve vahim bir durumun felakete dönüşmesini önlemek için acil bir insani yardım ateşkesi uygulanması gerekmektedir. Çatışmanın tüm tarafları, sivilleri ve sıhhat hizmetleri de dâhil olmak üzere sivil altyapıyı korumak için memleketler arası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymalıdır. Halihazırda Gazze’de tutulan rehineler de dahil olmak üzere tüm sivillerin sıhhat hizmeti alma hakkı vardır. Tüm rehineler gecikme ya da şart olmaksızın özgür bırakılmalıdır. Tüm taraflar bilhassa çocukları ziyan görmekten muhafazalı ve onlara memleketler arası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku kapsamında hak ettikleri özel muhafazayı sağlamalıdır” dedi.