Evlilik ve konut almak için BES’in yarısı çekilebilecek

Evlilik ve konut almak için BES’in yarısı çekilebilecek

Yönetmeliğe nazaran kısmen ödeme hakkını en az beş yıl kullanmamış bir iştirakçi, bu mühlet içinde, müracaat tarihi prestijiyle geçerli olan aylık brüt minimum fiyat fiyatının en az beş katı kadar katkı hissesi ödediği mukavelesinden birikiminin yüzde 50’si için başvurabilecek. Katılıcımlar kısmen ödeme alma hakkını, kısmen ödeme tarihinden itibaren üç yıl içinde; emeklilik, vefat yahut maluliyet halleri hariç, kısmen ödemeye husus kontratını sistemden çıkış süreci ile sonlandırmayacağına dair taahhüt vermek kaidesiyle kullanabilecek. Kısmen ödeme hakkı bir keze mahsus kullanılabilecek.

NASIL İŞLEYECEK

Yönetmeliğe nazaran, konut alımı için kısmen ödeme hakkından faydalanan iştirakçi, müracaat tarihinden iki ay öncesine kadar yahut kısmen ödeme tarihinden itibaren iki ay içinde aldığı konutun, kendi ismine en az yüzde elli sahiplik hissesini gösteren kat mülkiyeti yahut kat irtifakı kurulmuş tapu evrakının bir nüshasını ibraz ederek başvurabilecek.

Evlilik durumunda müracaat yapanlar ise müracaat tarihinden evvelki iki ay içinde yahut kısmen ödeme tarihinden itibaren iki ay içinde evlendiğini gösteren e-Devlet üzerinden alınmış nüfus kayıt örneği ile başvurusunu belgelendirecek.

EĞİTİMDE 21 YAŞ ŞARTI

Eğitim için müracaat yapacak olanların 21 yaşını aşmaması gerekecek. Eğitim için kısmen ödeme hakkından faydalanan iştirakçi, müracaat tarihinde 21 yaşını aşmamış olmak şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerin rastgele bir örgün eğitim lisans programına kayıtlı olması halinde bu mukavelesinden kısmen ödeme müracaatında bulunabilecek. Eğitim için kısmen ödeme hakkından faydalanacak iştirakçi, e-Devlet üzerinden alınmış öğrenci evrakının bir nüshasını şirkete ibraz edecek.

Genel hayata tesirli afet ilan edilen bölgelerde, afetten ziyan gören iştirakçiler da doğal afetin meydana geldiği tarihden sonra altı ay içinde kısmen ödeme müracaatında bulunabilecek.

6 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yönetmeliğe nazaran iştirakçiler, emeklilik kontratlarında yer alan taahhütlerini yerine getirmediğinde, emeklilik şirketi devlet katkısı ödemelerini, gecikme artırımı ve faiz ekleyerek iştirakçinin hesabından kesecek ve bu fiyatı vergi dairesine ödeme yapacak. Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecek.