Eğitimde OECD değerlendirmesi

Eğitimde OECD değerlendirmesi

Bakan Özer, Ordu’da OECD 2023 Türkiye Raporu Kıymetlendirme Toplantısı’na katıldı. Türkiye’nin eğitimde OECD ülkeleriyle rekabet edebilir bir düzeye çıktığına dikkat çeken Bakan Özer, şunları söyledi:

NADİR ÜLKELER ARASINDA
“Türkiye, 2011-2019 yılları ortasında ilkokuldan yükseköğretime kadar eğitim kurumlarına harcanan bütçenin gayrisafi ulusal hasıladaki oranını en fazla arttıran OECD ülkesi oldu. Ayrıyeten Türkiye eğitimde OECD ülkeleriyle rekabet edebilir bir düzeye çıktı. Bunun en değerli sebeplerinden bir tanesi eğitimde fırsat eşitliği için yapılan dayanaklar ve yeni açılımlar. Raporda görüyoruz ki, Türkiye eğitimde son 20 yılda kabuğunu kırarak kendi eksikliklerini birinin göstermesine gerek kalmadan görüp onları güzelleştirmek için çabalayan bir eğitim sistemine sahip. Ayrıyeten raporda diyor ki; ‘Türkiye, kalite göstergelerinde de daima güzelleştirmeyi sağlayan ender ülkeler arasında’.

ÖĞRETMEN BAŞINA EĞİTİMDE AMAÇ 350 SAAT
Rapora giren bir öteki mevzu öğretmenlerin okul temelli mesleksel gelişim eğitimleri. Bilhassa Öğretmen Bilişim Ağı’nın (ÖBA) kurulmasıyla öğretmenlerin aldığı eğitimlerin sayısında ve niteliğinde çok önemli güzelleşme oldu. OECD raporunda, ‘Okul temelli mesleksel gelişim eğitimiyle 2021 yılında öğretmen başına düşen 39 saatlik eğitim, ÖBA ile 2022 yılında 250.1 saate yükseldi’ deniliyor. Bu yılki amacımız 350 saat.”

 

OKULLAŞMA ORANLARI ORTALAMANIN ÜSTÜNDE
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 OECD Türkiye Raporu’na ilişkin açıklamaları Bakan Özer, toplumsal medya hesabından yayınladı. Açıklamalar şöyle: “Türkiye’de okullaşma oranları 5-14 ve 20-39 yaş aralığında OECD ortalamasının üzerinde yer aldı. 15-19 yaş aralığında ise OECD ortalamasına yaklaştı. Kız çocuklarının okullaşma oranlarında büyük artışlar sağlandı. Türkiye, okullaşma oranlarını artırırken öğretmen başına düşen öğrenci sayısını okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde OECD ortalamasına yaklaştırdı. Okul öncesi eğitim ise bir yılda yapılan ek 6 bin yeni anaokulu ile tepeye çıktı. ‘Köy Hayat Merkezleri’ projesi ile kapalı durumdaki köy okullarının tekrar açılması, okul öncesi eğitimin ülke genelinde yaygınlaşması sağlandı. Türkiye, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için tüm okul öncesi öğrencilerine uygulanan fiyatsız yemek kapasitesini eğitimin tüm kademelerinde günde 5 milyona çıkardı.”