Çevreciler yönetmeliğin iptalini istedi... Çevreciler yönetmeliğin iptalini istedi

Çevreciler yönetmeliğin iptalini istedi… Çevreciler yönetmeliğin iptalini istedi

Danıştay’a verilen dava dilekçesinde yönetmelik kararlarının soyut olduğu, objektif kriterlere bağlanmadığı, uygulanması halinde küçük çiftçilerin tarımı ve kırsalı terk edeceği ileri sürüldü. Bitkisel, hayvansal ve suda üretimin işletme yahut havza bazında planlanmasını öngören ve 14 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin iptali için Etraf ve Tüketici Müdafaa Derneği ile Antakya, İskenderun, Mersin, Tarsus, Fatsa Tabiat, Ordu, Muğla, Meşeçevre ve tabiat müdafaa dernekleri Danıştay’da dava açtı. 13 Kasım 2023 tarihli dava dilekçesinde kamu faydası olmayan yönetmeliğin, Anayasa’ya da karşıt olduğu vurgulanarak özetle şu noktalara dikkat çekildi:

“Yakın gelecekte sarsıntıların, iklim krizinin, yağış rejimindeki dengesizlikle kuraklığın ve sellerin, global pandemilerin, besin krizlerinin şiddetini arttıracağı gerçeğinden hareketle, bilimsel kanıtları ve türel desteklerimizi ortaya koyduğumuz, köyden kente göçü hızlandıracak olan, hukuka açıkça ters bu yönetmeliğin telafisi imkansız ziyanları göz önünde bulundurularak, davalı yönetimin savunması alınmaksızın, yürütmesinin durdurulması ve iptalini talep ediyoruz.”