Çelik ithalatına kritik soruşturma... Çinli, Hintli, Japon, Rus çelikçiler mercek altında

Çelik ithalatına kritik soruşturma… Çinli, Hintli, Japon, Rus çelikçiler mercek altında

İthalatta Haksız Rekabeti Kıymetlendirme Kurulu’nun kararıyla otomotiv ve gemi imali başta olmak üzere doğalgaz, petrol, su nakil boruları, yüksek basınçlı kap ve kazanlar, LPG tüpleri imalatında kullanılan sıcak haddelenmiş yassı çelik ithal fiyatının, kabul edilebilir damping marjlarından yüksek olduğu tespit edildi. 1 Ocak 2020 ile 30 Haziran 2023 devrine ait incelemede Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya’dan yapılan ithalatın hem ölçü hem de pazar hissesi olarak arttığı görüldü. Kelam konusu ülkelerden yapılan ithalat fiyatlarının yerli üretimin satış fiyatını kırdığı ve baskıladığı belirtilen bildiride alınan soruşturma kararının münasebeti özetle şöyle anlatıldı:

KÂRLILIK DÜŞTÜ

“Yerli üretim firmaları tarafından ziyana ait olarak sunulan bilgi, doküman ve kanıtlar kullanılarak yapılan değerlendirmede, yerli üretim kolunun soruşturma konusu eserin üretim, yurtiçi satış ölçüsü, stok ölçüsü ve stok pahası, eser nakit akışı, kapasite kullanım oranı ve pazar hissesi üzere temel ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu ve yurtiçi satışlardan ünite kârlılığın düştüğü görülmektedir.

DAMPİNGLİ İDDİASI

Başvuru konusu ülkelerin üretim kapasitesi ve ihracat kabiliyeti bakımından soruşturma konusu eser bağlamında global pazarda değerli bir pozisyona sahip olduğu anlaşılmıştır. Müracaat kademesinde sunulan kanıtlar ve ithalata ait bakanlık istatistik bilgi tabanında yer alan datalar temel alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu tez edilen Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeili ithalatın yerli üretim kısmının ekonomik göstergelerinde maddi zarara/maddi ziyan tehdidine yol açtığı kıymetlendirilerek, damping soruşturması açılmıştır.” 

BİLGİ NOTU: Damping bir firmanın ürettiği malı, kendi iç piyasasında sattığından daha düşük bir fiyatla öbür ülkeye ihraç etmesidir.