Cari istikrar fazla verdi

Cari istikrar fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan Ödemeler İstikrarı raporuna nazaran, Eylül ayında cari fazla 1 milyar 876 milyon oldu.

Böylece Haziran ayında gerçekleşen 716 milyon dolar fazlanın akabinde, yılın ikinci fazla sayısı görülmüş oldu.

ve güç hariç cari süreçler hesabı ise 7 milyar 118 milyon dolar fazla verdi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Ödemeler istikrarı tarifli dış ticaret açığı 3.657 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler istikrarı kaynaklı girişler 6.253 milyon ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5.033 milyon ABD doları olmuştur.

Birincil gelir istikrarı kalemi 851 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir istikrarı kalemi ise 131 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 337 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 1.018 milyon ABD doları meblağında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler prestijiyle incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin senedi piyasasında 263 milyon ABD doları net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 90 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1.429 milyon ABD doları ve öteki dal 400 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3.258 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 162 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 252 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 414 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, öteki bölümler ve Genel hükümet sırasıyla 1.632 milyon ABD doları, 354 milyon ABD doları ve 152 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 7.663 milyon ABD doları net artış olmuştur.”