Bugün kandil mi, Mevlid Kandili ne vakit? 2023 Mevlid Kandili tarihi

Bugün kandil mi, Mevlid Kandili ne vakit? 2023 Mevlid Kandili tarihi

Kandil ne vakit ve bugün kandil mi, ne kandili soruları ibadetlerini eda edecek olan Müslümanların odaklandığı bahislerin başında geliyor. Mevlid-i Nebi haftası dolayısı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından etkinlikler devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hicri Takvim bilgilerine nazaran belirlediği dini günler ortasında yer alan Mevlid Kandili, bu yıl da huşu içerisinde geçecek. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili Rebiülevvel ayı içerisinde idrak edilecek. Pekala, Mevlid Kandili 2023 ne vakit? İşte, Mevlid Kandili’nin tarihi ve mevzuyla ilgili detaylar…

bugün kandil mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her yıl Hicri Takvim datalarından yararlanarak hazırladığı dini günler bilgilerine nazaran Mevlid Kandili 26 Eylül Salı gecesi idrak edilecek. 

Kandil gecesini ihya edebilmiş olmak için; imkanı olanlar gündüzünde oruç tutacak, gecesinde ise konutta ya da cemaatle namaz kılarak ibadetlerini yerine getirecek. 

MEVLİD KANDİLİNDE YAPILABİLECEK İBADETLER NELERDİR?

Mevlid Kandilinde yapılacak ibadetler hakkında net bir söz bulunmazken 14. yüzyılda yaşayan İslam alimlerinden İmam Suyutî, hususla ilgili olarak özetle şunları söylemiştir:

“İnsanların Mevlid-i Nebevi için toplanıp Kur’an okumaları, Hz. Peygamber (a.s.m)’in veladetiyle ilgili haberleri / menkıbeleri seslendirmeleri, bu münasebetle yemek tertiplemeleri bida-i hasenedir / hoş bir bidattır. Zira, bu toplantılarda Hz. Muhammed (a.s.m)’e karşı büyük bir tazim, bir hürmet, onun dünyaya teşriflerinden dolayı büyük bir sevinç kelam mevzusudur. Bu ise, sahibine büyük bir sevap kazındırır.” (bk. Suyutî, el-Havî li’l-fetavî, 1/272-şamile).

Mevlid gecelerinde toplanarak, mevlid kasidesi okumak, tatlı şeyler yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylelikle, o gecenin şükrünü yerine getirmek müstehaptır. Salihlere elbise ve gibisi ikram vermek, bu geceye hürmet etmek olur. Bunları Allah isteği için yapmak çok sevap olur. Mevlid cemiyetinde, salihleri toplayıp, salevat okumak, yoksulları doyurmak, her vakit sevaptır.

Mevlid cemiyetinde, sadaka, ikram vermek, sevinç ve sevinç göstermek, haram karıştırmadan mevlid kasidesi okutmak çok sevap olur. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan öbür bir teklif olarak yer alıyor.

Bu gece, Resulullahın doğum vaktinde görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün yahut sonraki gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak yeterli olur, sevab olur. İslam âlimleri mevlid gecesine çok değer vermişlerdir.

Muazzez Peygamberimizin doğumunu anarken, yalnız mevlid okumak, ilâhiler söylemek ve kandil simidi dağıtmak kâfi değildir. Onun doğumunu anmaktan asıl gaye, kozmik olan risâletini, yüksek ahlâkını, fazîletini, adâlet ve doğruluğunu hatırlamak ve bunları hayatımızda uygulama azmini tazelemektir. Şanlı Allah’ın sevgisine, hoşnutluğuna ve bağışlamasına ermenin yeğane yolu, Hz. Peygamber’in yolundan gitmektir. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “(Ey Muhammed!) De ki: Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Âl-i İmrân, 31) Bu ayette de belirtildiği üzere, Allah’ı hoşnut etmek, O’nun Peygamberine uymak ve onu örnek almakla mümkündür.

Peygamberimiz (S.A.V.)’e hiç olmazsa bir tesbih salat ü selâm okumalıyız. Can ü gönülden, “Es-salatü ve’s-selamü aleyke ya Resûlallah” demeliyiz.

ALLAHü Teâlâ’ya tam bir huşu içinde dua ve niyazda bulunmalıyız. Zira dua, rahmet kapılarının anahtarı, kulluğun ruhu ve ibadetin özüdür. Yalnızlaşan insanın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi olan ALLAH’ın azameti karşısında aczini kabullenmesi, O’na sığınması ve O’na yakarması, ne isteyecekse O’ndan istemesidir. İnsanın yaratıcısına yaklaştığı en vasıtasız andır. Dua, sonlu, sonlu ve aciz varlık olan insanın, sınırsız ve sonsuz kudret sahibi Rabbi ile kurduğu bir köprüdür, Mevlid-i Mutlak’ı imdada çağırmasıdır. Dua, kulluk esprisi içinde ve sıradan isteme manalarının ötesinde, ALLAH Teâlâ’nın Rablık ve ilahlık hakikatine en esaslı bir sığınma hadisesidir.