Borsada parası olanlar dikkat! Yeni sistem devreye giriyor

Borsada parası olanlar dikkat! Yeni sistem devreye giriyor

Borsa İstanbul Hisse Piyasası Operasyon Yöneticiliği tarafından Hisse Piyasasında fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıkları düzenlemeleri ile Borsa yatırım fonlarında Açılış Seansı uygulanmasına yönelik alınan kararla gerçekleştirilecek değişiklikler bugün faaliyete geçecek.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada “Pay Piyasasında işlem gören sermaye piyasasıaraçlarındagerçekleşenişlemleresnasındauyulması gereken fiyat adımları ile piyasa yapıcılarınkotasyongirişlerinde tabi oldukları maksimum kotasyon yayılma aralıkları ve borsa yatırım fonlarının işlem gördükleri seans akışı içerisinde birtakım değişikliklere gidilmiştir.

Buna nazaran:

Paylar, yeni pay alma hakları, gayrimenkul sertifikaları, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve teşebbüs sermayesi yatırım fonları süreç sıralarında
geçerli olan fiyat adımı uygulaması aşağıdaki tablolarda yer aldığı biçimde yine düzenlenmiştir” denildi.

Tablo 1.Paylar, Yeni Hisse Alma Hakları, Gayrimenkul Sertifikaları, Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikaları Fiyat Adımları

Fiyat düzeyi (TL) Fiyat adımı (TL)
0,01-19,99 0,01
20-49,99 0,02
50-99,99 0,05
100-249,99 0,10
250-499,99 0,25
500-999,99 0,50
1.000-2.499,99 1,00
2.500 ve üzeri 2,50

Tablo2. Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Teşebbüs Sermayesi Yatırım Fonları Fiyat Adımları

Fiyat Düzeyi (TL) Fiyat Adımı (TL)
0,01-49,99 0,01
50-99,99 0,02
100-249,99 0,05
250-499,99 0,10
500-999,99 0,25
1.000-2.499,99 0,50
2.500 ve üzeri 1,00

Söz konusu sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen piyasa yapıcılık faaliyeti çerçevesinde geçerli olan azamî kotasyon yayılma aralıkları aşağıdaki tabloda yer aldığı biçimde değiştirilmiştir.

Tablo3. Azamî Kotasyon Yayılma Aralıkları

Fiyat Düzeyi (TL) Maksimum Yayılma Aralığı Adım Sayısı / % Fiyat Aralığı
0,01-1,00 6
1,01-2,50 8
2,51-10,00 10
10,01 ve üzeri %1

Borsa yatırım fonu süreç sıralarının seans akışı içerisine 09.40 – 09.56 ortası buyruk toplama ve 09.56– 10.00 saatleri ortasında eşleştirme seanslarından oluşan bir açılış seansı ek edilmiştir. Buna nazaran borsa yatırım fonlarının seans akışı Ek-1’de yer alan tablolardaki formuyla yine belirlenmiştir.