Borsa yatırımı olanlar dikkat! 2 Ocak 2024'te değişiyor

Borsa yatırımı olanlar dikkat! 2 Ocak 2024’te değişiyor

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamaya nazaran, Hisse Piyasası’nda süreç görmekte olan sermaye piyasası araçlarına iletilen buyruk ve kotasyonlarda uygulanmakta olan azamî buyruk bedeli hudutları (maksimum TL kuralı) aşağıda belirtilen biçimde güncellenecek.

Mevcut durumda temerrüt sıraları için 1 milyon TL olan azamî buyruk bedeli sonu 2,5 milyon TL olarak, Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Hisseleri, Teşebbüs Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Hisseleri ve Gayrimenkul Sertifikaları için uygulanan 3 milyon TL hududu 5 milyon TL olarak, hisseleri borsada süreç görmekte olan iştiraklerin birincil sıraları için uygulanan 100 bin TL hududu 500 bin TL olarak güncellenecek.

YENİ FİYAT ADIMI SİSTEMİ DE DEVREYE GİRMİŞTİYENİ FİYAT ADIMI SİSTEMİ DE DEVREYE GİRMİŞTİ

Borsa İstanbul Hisse Piyasası Operasyon Yöneticiliği tarafından Hisse Piyasasında fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıkları düzenlemeleri ile Borsa yatırım fonlarında Açılış Seansı uygulanmasına yönelik alınan kararla gerçekleştirilecek değişiklikler 6 Kasım 2023’te devreye alınmıştı.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada “Pay Piyasasında süreç gören sermaye piyasası araçlarında gerçekleşen süreçler esnasında uyulması gereken fiyat adımları ile piyasa yapıcıların kotasyon girişlerinde tabi oldukları azamî kotasyon yayılma aralıkları ve borsa yatırım fonlarının süreç gördükleri seans akışı içerisinde birtakım değişikliklere gidilmiştir.

Buna nazaran:

Paylar, yeni hisse alma hakları, gayrimenkul sertifikaları, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve teşebbüs sermayesi yatırım fonları süreç sıralarında geçerli olan fiyat adımı uygulaması aşağıdaki tablolarda yer aldığı halde tekrar düzenlenmiştir” denildi.

Tablo 1.Paylar, Yeni Hisse Alma Hakları, Gayrimenkul Sertifikaları, Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikaları Fiyat Adımları

Fiyat düzeyi (TL) Fiyat adımı (TL)
0,01-19,99 0,01
20-49,99 0,02
50-99,99 0,05
100-249,99 0,10
250-499,99 0,25
500-999,99 0,50
1.000-2.499,99 1,00
2.500 ve üzeri 2,50

Tablo2. Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Teşebbüs Sermayesi Yatırım Fonları Fiyat Adımları

Fiyat Düzeyi (TL) Fiyat Adımı (TL)
0,01-49,99 0,01
50-99,99 0,02
100-249,99 0,05
250-499,99 0,10
500-999,99 0,25
1.000-2.499,99 0,50
2.500 ve üzeri 1,00

Söz konusu sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen piyasa yapıcılık faaliyeti çerçevesinde geçerli olan azamî kotasyon yayılma aralıkları aşağıdaki tabloda yer aldığı halde değiştirilmiştir.

Tablo3. Azamî Kotasyon Yayılma Aralıkları

Fiyat Düzeyi (TL) Maksimum Yayılma Aralığı Adım Sayısı / % Fiyat Aralığı
0,01-1,00 6
1,01-2,50 8
2,51-10,00 10
10,01 ve üzeri %1

Borsa yatırım fonu süreç sıralarının seans akışı içerisine 09.40 – 09.56 ortası buyruk toplama ve 09.56– 10.00 saatleri ortasında eşleştirme seanslarından oluşan bir açılış seansı ek edilmiştir. Buna nazaran borsa yatırım fonlarının seans akışı Ek-1’de yer alan tablolardaki biçimiyle tekrar belirlenmiştir.