Bakan Yumaklı: Zeytinyağı fiyatlarında değişim olmadı

Bakan Yumaklı: Zeytinyağı fiyatlarında değişim olmadı

Bakan Yumaklı’nın açıklamaları şöyle:

33 milyon tonluk hububat bu bölgeden gereksinimi olan ülkelere gitti. Besin krizinden dünyayı kurtardı. Gazze’de büyük bir trajedi var. Pak insanların bunun büyük çoğunluğu bayan, çocuk ve yaşlı olduğunu düşünürsek 13 bin kişinin hunharca katledilmesi var. Suları, besinleri yok. Sıhhatle ilgili hizmetleri alamıyorlar. Türkiye bütün gayretleri en üst seviyede gösteriyor.

Cumhurbaşkanımız bahsetmişti, bilhassa Rusya’nın muhtaçlık sahibi olan Afrika’daki ülkelere un biçiminde tahılın gönderileceğini söylemişti. Tıpkı biçimde farklı sistemlerle bunları una çevirerek gönderimini sağlayacağız. Türkiye’nin buradaki rolünü kolay bir taraftan bakmakla göremez hiç kimse.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN EN ÇOK ETKİLENECEK ÜLKELERDEN BİRİYİZ”

İklim değişikliğinin tesirinin yıkıcı biçimde geldiğini dünya için risk oluşturduğu gerçeğini kabul etmesi gerekir. İklim kriziyle birlikte iklimdeki değişiklikler, bizim ülkemiz Akdeniz havzasında, en çok etkilenecek ülkelerden biriyiz. Hava sıcaklıklarının artması, birbiri peşine devam eden kurak günler, suyla ilgili buharlaşmayı tutun da bütün halinde siyaset oluşturulması gerekli kılınmıştı. Buna ait çalışmaları tamamlayarak bununla alakalı ihtarları yaparak çıktık. Bugün yurdumuzun birçok yerinde yağmur yağıyor, bizi yanıltmasın. Çok geniş alana yağması gereken yağışlar birebir oranda yapıyor, eşi gibisi görülmemiş taşkınlar.

Yağış rejiminin değişikliği diyoruz. Uzun müddet yağışın olmaması. Dünyada bütün suların yalnızca 2,5’i tatlı su. Dünyanın yüzde 97,5’inin sularla kaplı olduğunu düşünürsek okyanuslar, tuzlu suların toplamı yüzde 97,5, yalnızca 2,5’i tatlı su. İçme suyu, ziraî üretim, öteki kullanımları yüzde 2,5’ini hallediyorsunuz ve bunun yalnızca yüzde 1’i kullanılabilir. Aslında elimizdeki hayatın kaynağı olan suyun ne kadar kısıtlı olduğunu görüyoruz.

“ULUSAL SU ÇALIŞTAY’I DÜZENLEYECEĞİZ”

Ülkeler bununla ilgili önlemler almak zorunda. Yalnızca farkındalığı oluşturmak için buna bütün vatandaşların iştirakini sağlamak için. Su konusunda kamu olarak yapmamız gerekenler var. Bunlar hareket bütünü, 154 aksiyon belirlendi. Her kurumda kesinlikle su heyetlerinin oluşturulması istendi. Suyla alakalı tüm hareketleri takip edecek olan ulusal su kurumu oluşturuldu. Türkiye’deki tüm hareketlerin yapılan yapılmayan her şeyi kıymetlendirecek. Ulusal su çalıştayı düzenleyeceğiz. Ne yaptık, nereye geldik, bundan sonra aksiyonlarla ilgili revizyona muhtaçlık var mı diye.

Yüzde 30-35 oranında kayıp kaçak olduğunu düşünürsek, kimi belediyelerde yüzde 60’lara çıkabiliyor. Bunu yüzde 25’lere indirme konusunda. Belediyeler vatandaşlarımıza su servisi veriyorlar. Tarım en çok su kullanımının olduğu kesimlerden bir tanesi. Devletin yüzde 50 takviyesi var, çağdaş sulamaya dönüştürmeleri ve buharlaşmanın en az olduğu vakitte sulama yapmaları. Vatandaşlarımızın suyla alakalı hassasiyetlerini artırmalarını kendilerinden bekliyoruz.

Su yoksa hayat yok. Bunu vakit dilimi diye düşünürsek yanılırız. Bu bundan sonraki hayatımızın bir kesimi.

Konvansiyonel tarımda stratejik gereksinimimiz olan eserlere odaklanmalıyız. Burada yapılanları bütün genele şamil formda düşünmek. 

“DESTEKLER VERİLECEK”

Bir kesimden birilerinin çıkmasının en temel sebebi orada sürdürülebilirliği sağlayamaması demektir. Gübre, mazot, tohum ve ilaç. Bu girdilerle ilgili takviyeler konusunda çok ağır çalışmamız var. Mazot ve gübreyle ilgili onların maliyetlerinin bir kısmı kendilerine dayanak olarak verilir. 

“ÇİFTÇİLERİN ZİYAN ETMESİNE MÜSAADE VERMEYECEĞİZ”

Biz asla çiftçilerimizin ziyan etmesine müsaade vermeyeceğiz. Girdi maliyetlerini düşürebiliriz, düşüremezsek nasıl destekleriz. Bunun alternatifi yok. Takviyeler artacak mı? Bilhassa kent tarımı, organize tarım bölgeleri de dahil olmak üzere, kentlerle ilgili ne düşünüyoruz. Türkiye’de çok uzun yıllar herkesin söylemiş olduğu ziraî üretim planlamasını artık bütün ögeleriyle hazırlamış durumdayız. Suyu merkeze alarak hangi bölgede hangi eseri üreteceksiniz planlamasını koymazsanız günün sonunda besinle ilgili arzı ve talebi birbiriyle yaklaştıramazsınız. Patates soğan bir yıl ziyan etti bir yıl kar etti. Takviyeler de bu üretim planlamasının yönlendirilmesi için en kıymetli araçlardan birisi. Biz üretim planlamasının dışındaki eserlere takviye vermeyeceğiz. Çok su tüketen bitkiyi siz orada üretmekte ısrar ederseniz ülke olarak da toplamda yarar sağladığınız bir konu değil.

Bir eserin fiyatının oluşması için eserin arzıyla ilgili sorun olması lazım. 100 ünite gereksinim vardır, 80 ünite temin edebiliyorsunuzdur 20 ünite eksik olursa eserin fiyatı artar. Sizin üretim maliyetiniz var, eser var, bu eseri paketlediniz, yolladınız, rafa kadar geldi, son fiyatı var. Hiç kimse üretim ve başka maliyetlerle birlikte karla birlikte bir eserin fiyatının oluşmasına birşey demez.

ZEYTİNYAĞI FİYATLARINDA DEĞİŞİM OLMADI

Zeytinyağıyla ilgili fiyat artışı. Bizim ülkemiz geçtiğimiz yıl mevcutta muhtaçlığımız olanın iki katı kadar eser hasat etti. Zeytinyağı tüketimi azamî gereksinim 180 bin ton. Bir kısmını sattık bir kısmını ihraç ettik. Bu yıl geçen yılki iki kat fazla üretimi değil de üretim muhtaçlığımız kadar üretiyoruz. Geçtiğimiz yıldan elimizde olan vardı. Elimizde muhtaçlığın üzerinde zeytinyağı var. Bu olay 0,3 asit oranına sahip olan eserin fiyatı olarak heyet tarafından açıklandı. Bunun alım ve satımı yok denecek kadar az. Türkiye’de raflarda gördüğümüz eserin fiyatında değişiklik olmadı. Çok küçük artışlar görülebilir. Hiçbir vakit için 100 liralık eser 300 lira olmadı. Olması gerekenin üzerinde fiyatlamalara müsaade vermeyeceğiz. Yakından denetim edeceğiz, hiç kimseye hak etmediği geliri elde etmesine sağlayan imkan vermeyeceğiz.

Gıda kontrolü iki türlü var. Rutin kontroller yılda 2 milyon sefer yapılır. Şahısların sıhhatiyle ilgili harekette bulunanları savcılığa cürüm duyurusunda bulunuyoruz.