Bakan Uraloğlu: Zengezur Türk dünyasını birbirine bağlayacak

Bakan Uraloğlu: Zengezur Türk dünyasını birbirine bağlayacak

Türk Devletleri Teşkilatı Ulaştırma Bakanları 7’nci Toplantısı, Azerbaycan’ın Zengilan kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev, Özbekistan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Ilhom Makhkamov, Kazakistan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakan Yardımcısı Gaye Kalıakparov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da katıldı. Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri olarak 160 milyonluk genç ve dinamik nüfus ve 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklükle, global bir güç olma potansiyeline sahip olduklarını söyledi. Uraloğlu, Türkiye olarak demir yolu ağının geliştirilmesi, süratli tren temaslarının artırılması, kara yolu ulaşımında kapasite artışları ve yeni güzergahların oluşturulması ile liman kapasitelerinin artırılmasına ait planlama ve çalışmalarının devam ettiğini tabir ederek, “Bu muazzam yatırımlarla ülkelerimiz üzerinden geçen Orta Koridorun kapasitesinin de artırılmasını hedeflemekteyiz. Tüm üyelerin çalışmalarını bu istikamette hızlandırdığını görmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

‘TRANSİT KARA YOLU GEÇİŞ EVRAKI KOTALARINI KALDIRMALIYIZ’

Uraloğlu, kara yolu ile ülkeler ortası geçiş prosedürlerinin nakliyattaki artışlar karşısında epeyce yetersiz kaldığına dikkat çekerek, “Başta geçiş evrakları olmak üzere, yaşanan bu zahmetlerin ticaretimizi engellemesine müsaade vermemeliyiz. Nakliyeciliğin ve ticaretin önündeki pürüzleri kaldırmak ve taşıma maliyetlerini azaltmak için Teşkilat bünyesinde ortak menfaatimize olacak bütüncül bir yaklaşım benimsemeli ve hayata geçirmeliyiz. Bu doğrultuda, dost ülkelerimiz ortasında taşımaları özgürleştirmek hedefiyle ikili ve transit kara yolu geçiş evrakı kotalarını kaldırmamız gerekmektedir. Bu çerçevede, Kırgızistan ile ikili ve transit taşımaların özgürleştirilmesi konusunda mutabakata vardığımızı ve son kademeye geldiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Öteki üyelerle de bir an evvel bu tıp adımları atmayı umuyoruz” diye konuştu.

‘HAZAR GEÇİŞLERİNİ TEŞVİK EDECEĞİZ’

Uraloğlu, Teşkilat bünyesinde özverili çalışmalar sonucu imzalanan Kombine Nakliyat Mutabakatı’nın en kısa müddette yürürlüğe girmesini umduklarını belirterek, “Anlaşmayı hayata geçirdiğimizde kombine nakliyecilik operasyonlarını ve Hazar geçişlerini kayda kıymet biçimde teşvik edeceğiz ve hepimizin değer atfettiği Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru’nun Avrasya taşımalarındaki hissesini kıymetli ölçüde artırmış olacağız” diye konuştu. Teşkilat üye ülkeleri ortasındaki fiziki ilişkinin en kıymetli ve stratejik bileşenlerinden olan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolunun, Türk dünyasının ekonomik kalkınması ve refahı için değerinin büyük olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Bu çizgi üzerinde gereken çalışmaları bir an evvel bitirmemiz gerekmektedir. Başka taraftan bölge ülkeleri ile Orta Koridor’un bir öbür kıymetli bileşeni olan Hazar geçişinin aktif, verimli ve ekonomik hale getirilmesine de yoğunlaştık. Lojistik operasyonlarda sorun teşkil eden yüksek geçiş fiyatları ve sistemsiz sefer bahislerini ortak uğraşlarımız ile acilen çözeceğimize ve Hazar geçişlerini dilek ettiğimiz rekabetçi güzergaha dönüştüreceğimize eminim” dedi.

‘ZENGEZUR TÜRK DÜNYASINI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK’

Uraloğlu, Zengezur Teması üzerinden yeni fırsatlar ortaya çıktığını ve bu irtibatın Kafkasya’daki olağanlaşma için hayati değer taşıdığını kaydederek, “Türkiye ile Azerbaycan ortasında direkt demir yolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak bu kontağın hayata geçmesinin tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacak kıymetli bir adım olacağına inanıyorum. Tüm bölge ülkelerinin istifade edeceği bu sınırın temasları ile bir an evvel bitirilmesi için Azerbaycan ile çok yakın çalışıyoruz. Kardeş Türk devletlerinin Zengilan’da bir ortaya gelmesini de bu açıdan manalı buluyorum” diye konuştu. Uraloğlu, üye devletler ortasında havacılık bağlantılarının ilerletilmesi konusunda da ikili seviyede görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu çerçevede, havacılık yönetimlerimiz ortasında daha sık ve sistemli görüşmeler gerçekleştirilmesi, uçuş frekanslarının ve noktalarının artırılması ve karşılıklı kolaylıkların sağlanması yararlı olacaktır. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında da havacılık yönetimlerimizin görüşmelere başlamasından duyduğumuz memnuniyeti ayrıyeten belirtmek isterim” diye konuştu. 

‘ELEKTRONİK GEÇİŞ EVRAKI SİSTEMİNİ YAYGINLAŞTIRMALIYIZ’

Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin ortak ekonomik kalkınmasına yönelik tekliflerini de şöyle lisana getirdi: “Ülkelerimiz ortasında ticareti zorlaştırıcı değil; kolaylaştırıcı ve teşvik edici hal ile hareket etmeliyiz. Bu manada, ulaştırmada dijitalleşmeye büyük ehemmiyet veren ve bu mevzuda öncü bir ülke olarak, dileyen üye ülkeler ile deneyim paylaşımına hazır olduğumuzu tabir etmek isterim. Örnek vermek gerekirse, Türkiye ile Özbekistan ortasında gerçekleştirilen ve milletlerarası kara yolu nakliyatında taşımacılara büyük kolaylık sağlayacak olan e-Permit; Elektronik Geçiş Evrakı Sistemi ile taşımacılar fiziki doküman için uzun müddet beklemek zorunda kalmayacak, taşıt nerede olursa olsun elektronik olarak evraka erişim imkanı olacaktır. Halihazırda, Çin’den Avrupa’ya karadan giden yükün küçük bir kısmı Orta Koridor üzerinden geçiyor. Geniş bir vizyonla bu oranın çok daha üstlere çıkarılması için önümüzde fırsatlar ve misyonlar bulunuyor. Lakin bunu hayata geçirebilmemiz için rekabetçi bir yaklaşım içerisinde olmamız lazım. Asya ile Avrupa ortasındaki ticaret hacmi, bizlerin kara üzerinden ortaya koyabileceği kara nakliyecilik kapasitesinin çok çok üzerindedir. Bu şuurla hareket etmemiz gerekmektedir.”

‘TÜRKİYE-CEZAYİR BAĞLANTISALLIĞINI ÖNEMSİYORUZ’

Uraloğlu, hem kıyı şeridindeki limanları hem de jeopolitik pozisyonu ile Cezayir’i Afrika’ya açılan bir kapı olarak gördüklerini, Cezayir için de Türkiye’nin Orta Asya’ya, Türk cumhuriyetlerine açılan kıymetli bir kapı pozisyonunda olduğunu kaydetti. Uraloğlu, “Dolayısıyla, Orta Asya ile Afrika ortasında Türkiye ve Cezayir üzerinden sağlanan bağlantısallığı önemsiyoruz. Önümüzdeki periyotta bu temasın geliştirilmesine odaklanmak istiyoruz. Böylelikle Orta Koridor’un ehemmiyeti daha da artacaktır. Sonuç olarak, bu çalışmalarla bölgemize ekonomik getirinin yanında, barışa, güvenliğe, istikrara ve bilgi hareketliliğiyle de ülkelerimizin beşeri gelişimine katkı sağlanacaktır. Böylelikle ülkelerimizin refah seviyesi de yükselecektir” dedi.

‘FİLİSTİN İÇİN KALICI TAHLİLİ TESİS ETMEK ZORUNDAYIZ’

Uraloğlu, Orta Doğu’da hakça, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılmasına her manada dayanak vermeleri gerektiğini söz ederek, “Ancak son günlerde İsrail tarafından zalimce katledilen on binden fazla Gazzeli’nin dörtte üçü bayan ve çocuklardan oluşuyor. Çocukları dahi katletmeyi yasallaştıran bir fanatizm ile karşı karşıyayız. Filistin için kalıcı tahlili tesis etmek zorundayız. Filistin sıkıntısı görmezden gelindikçe, bölgedeki olağanlaşma gayretleri sonuçlanmayacaktır. İsrail’in Mescid-i Aksa ve Kudüs başta olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarındaki katliamları karşısında memleketler arası toplum güçlü ve caydırıcı bir reaksiyon vermek zorundadır. Gazze’de akan kanın durması noktasında sergileyeceğimiz duruş ve Filistin davamızın savunulmasında sesimizin yükseltilmesi çok lakin çok mühimdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, inancın ve medeniyetin gereğini yerine getirerek hem Kudüs davasına hem de Filistin halkının onur çabasına sonuna kadar dayanak verecektir” diye konuştu