Bakan Uraloğlu, Taşkent Deklarasyonu imzaladı

Bakan Uraloğlu, Taşkent Deklarasyonu imzaladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplumsal medya hesabından mevzuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye-İran-Özbekistan ve Türkmenistan ortasında ulaşım koridorlarının fonksiyonunun daha da aktif hale getirilmesi konusunda Taşkent Deklarasyonu’nu imzaladık. Hem bizim için hem de paydaşlarımız için değer arz eden ulaşım koridorlarını birinci unsur olarak ele aldığımız bu mutabakat, ülkemizin stratejik pozisyonunun bedelini bir kere daha ortaya koyuyor. Dost ülkelerle paydaşlığımız, iş birliğimizden güç alarak daha da kapsamlı hale gelecek” dedi.

Uraloğlu, Özbekistan’ın Başşehri Taşkent’te düzenlenen Ekonomik İş birliği Teşkilatı (EİT) Ulaştırma Bakanları 12’inci toplantısına katıldı. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada EİT’ye üye ülkelerinin kıymetli bir nüfus ve ekonomik potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu potansiyelin hayata geçirilmesi için iş birliği ve dayanışma iradesiyle ortak güçle açığa çıkartılması gerektiğini söyledi. Uraloğlu, karayolu nakliyatıyla ilgili yaşanan problemlere dikkati çekerek, karayolu nakliyatının kullanılmaya hazır itici bir güç olduğunu belirtip, “Bu gücün itici ögesi olarak ulaştırmayı görmeyi istek ediyoruz. Lakin, üzülerek altını çizmek isterim ki, ülkeler ortası karayolu ile geçiş prosedürlerimiz nakliyattaki artışlar karşısında kolaylaştırıcılıktan uzak kalmaktadır. Başta geçiş evrakları olmak üzere, yaşanan bu kahırların ticaretimizi engellemesine müsaade vermemeliyiz. Nakliyatın ve ticaretin önündeki manileri kaldırmak ve taşıma maliyetlerini azaltmak için teşkilat bünyesinde ortak menfaatimize olacak bütüncül bir yaklaşım benimsemeli ve hayata geçirmeliyiz. Bu doğrultuda, dost ülkelerimiz ortasında taşımaları özgürleştirmek emeliyle ikili ile transit karayolu geçiş evrakı kotalarını kaldırmamız gerekmektedir. Bu çerçevede, Kırgızistan ile ikili ve transit taşımaların özgürleştirilmesi konusunda mutabakata vardığımızı ve son evreye geldiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Öteki üyelerle de bir an evvel bu cins adımları atmayı umuyoruz” diye konuştu.

ORTA KORİDOR VE HAZAR GEÇİŞLERİ

Bakan Uraloğlu, teşkilat üye ülkeleri ortasındaki fiziki ilişkinin en değerli ve stratejik bileşenlerinden olan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolunun, bölgenin ekonomik kalkınması ve refahı için ehemmiyetinin büyük olduğunu söyledi. Nisan 2016 tarihinden itibaren alınan önlemler sonucunda, ortak ve ulusal transit rejimlerinde demiryolu ile kolaylaştırılmış yöntemde taşıma yapıla bilindiğini kaydederek, “Yaklaşık 50 konteynerlik bir trenin hudut geçiş süreçlerinin elektronik entegrasyon ile gümrük yönetimine gitmeden 5 ila 7 dakika ortasında gerçekleştirilebilmesini sağlayan bu sistem, ticaretimizde sürat ve verimliliği beraberinde getirmiştir. Orta Koridor üzerinde demiryolu çizgisinden gerçekleştirilen yük taşımalarında iki yıl evvel ortak taşıma evrakının kullanımına başladık. Ortak taşıma evrakıyla hem vakitten hem de maliyetten tasarruf sağlayarak koridorun rekabetçiliği için kıymetli bir adım daha atmış olduk. Öbür taraftan, bölge ülkeleri ile Orta Koridorun bir başka değerli bileşeni olan Hazar geçişinin faal, verimli ve ekonomik hale getirilmesine de yoğunlaştık. Lojistik operasyonlarda sorun teşkil eden yüksek geçiş fiyatları ve sistemsiz sefer hususlarını ortak uğraşlarımız ile acilen çözeceğimize ve Hazar Geçişlerini istek ettiğimiz rekabetçi güzergâha dönüştüreceğimize eminim. Teşkilatımız bünyesinde yürütülen çalışmaların tamamlayıcısı olan ek iş birliklerini de geliştiriyoruz. Örneğin, Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan olarak geçen yıl bir ortaya gelerek Orta Koridoru destekleyici 56 unsurluk aksiyon planı belirledik. Aldığımız kararları uygulamaya aktaracak adımların da takipçisi oluyoruz” dedi.

Bakan Uraloğlu, bugün kabul edecekleri Taşkent Bildirisi ile de ulaştırma iş birliği münasebetlerine hoş bir çerçeve çizilmiş olduğunu söyledi.

ZENGEZUR BAĞLANTISI

Bakan Uraloğlu, bölge için bir öteki hoş haberin Zengezur Kontağı üzerinden yeni fırsatlar ortaya çıktığını ve bu irtibatın Kafkasya’daki olağanlaşma için hayati değer taşıdığını belirterek, Türkiye ile Azerbaycan ortasında direkt demiryolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak bu temasın hayata geçmesinin tüm bölgeyi birbirine bağlayacak kıymetli bir adım olacağını kaydetti. Uraloğlu, tüm bölge ülkelerinin istifade edeceği bu çizginin irtibatlarıyla birlikte bir an evvel bitirilmesi için Azerbaycan ile birlikte çalıştıklarını belirtti.

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI

Demiryolu nakliyeciliğine özel bir değer verdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, bu alanda değerli işlere imza attıklarını söyledi. Uraloğlu, “Bugün Türkiye’de demiryolunun nakliyattaki yüzde 4 olan oranının, 2029 yılında yüzde 11’in üzerine yükselmesini, 2053’te ise yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesini hedefliyoruz. Böylelikle ülkemizdeki demiryolunun, yük taşımacılığındaki hissesi 2053’e kadar 7 kat artacak. Yeniden yurtdışına yük nakliyatında da demiryolunun hissesini 10 kat artırmayı hedefliyoruz. Ulaştırma altyapısına 2002 yılından bu yana yaklaşık 194 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bundan sonra da 2053 yılına kadar yaklaşık 168 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlamaktayız. Bu planımızda en büyük hissesi demiryolu altyapısını geliştirmek için ayırdık” tabirlerini kullandı.

Uraloğlu, konuşmasında üye ülkelerle birlikte atılması gereken adımlara yönelik ise şöyle konuştu:

“Ülkelerimizin ortak ekonomik kalkınmasına ve vatandaşlarımızın refahının yükseltilmesine yönelik Ulaştırma Bakanlıkları olarak neler yapabiliriz. Ülkelerimiz ortasında ticareti zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı ve teşvik edici hal alma vakti çoktan gelmiştir. Muhafazacı ve kapalı politikalarımızı, dikkatle ve farklı bir gözle yine ele almamız gerektiğine inanıyorum. Bu manada, ulaştırma alanında dijitalleşmeye büyük ehemmiyet veren ve bu bahiste öncü bir ülke olan Türkiye’nin dileyen üye ülkelerle deneyim paylaşımına hazır olduğunu söz etmek isterim. Örnek vermek gerekirse, Türkiye ile Özbekistan ortasında gerçekleştirilen ve milletlerarası karayolu nakliyeciliğinde taşımacılara büyük kolaylık sağlayacak olan e-Permit yani Elektronik Karayolu Geçiş Evrakı Sistemi ile taşımacılar, fiziki evrak için uzun mühlet beklemek zorunda kalmayacak, taşıt nerede olursa olsun elektronik olarak evraka erişim imkânı olacaktır.”

İŞ BİRLİKLERİ ÜLKELERİMİZİN GÜVENLİĞİNE VE İSTİKRARINA KATKI SAĞLAYACAK

Bakan Uraloğlu, ulaştırma alanındaki çalışmaların bölgenin yalnızca iktisadına değil, barışına, güvenliğine, istikrarına ve beşerî gelişimine katkı sağlayacağının altını çizerek, “Böylece, ülkelerimizin refah seviyesi de topyekûn yükselecektir. Bu toplantının dost ülkeler ortasındaki iş birliğini ilerletmesini ve ülkelerimizin en kısa müddette dilek ettiğimiz ulaştırma ve ticaret seviyelerine ulaşmalarını temenni ediyorum” cümleleriyle konuşmasını bitirdi.