Azerbaycan'dan Fransa'ya sert karşılık

Azerbaycan’dan Fransa’ya sert karşılık

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu sözlere yer verdi;

“Fransa’nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın son derece sorumsuz açıklamaları, alandaki gerçekleri çarpıtmayı amaçlıyor. Yasa dışı Ermeni silahlı birliklerinin mümkün askeri provokasyonlarının ve terör hareketlerinin önlenmesi maksadıyla Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin hâkim topraklarımızda aldığı anti-terör tedbirleri, memleketler arası insani hukuk da dahil olmak üzere memleketler arası hukuka büsbütün uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Fransa’nın, Ermenistan idaresinin Ermeni silahlı birliklerinin topraklarımızdan çekilmesine ait yükümlülüklerini yerine getirmemesini, askeri-siyasi provokasyonların yapılmasını, birebir vakitte Ermenistan Başbakanının son 30 yılda bu ülke tarafından desteklenen kelamda rejime 2 Eylül’de tebrik iletisi göndermesini kınamak yerine, Azerbaycan’a karşı tabir ettiği görüşler ayrılıkçılık ve Ermenistan içindeki intikamcı güçleri teşvik etmekten öbür bir şey değildir.

Fransa’nın, BM Güvenlik Kurulu’nun daha evvelki toplantılarında, Azerbaycan’ın yalnız kalmasını sağlama teşebbüslerinin başarısızlıkla sonuçlanmış olmasına karşın, bu ülkenin Güvenlik Kurulu’ndan bölge hakkında hudutlu bir anlayışa sahip siyaseti ve mevcut gerçeklerin inkarı için bir kere daha yararlanmaya yönelik teşebbüsü yalnızca tehlikeli değil, bölgede barış ve güvenliğin tesisine de hizmet etmemektedir.

Azerbaycan, hiçbir vakit sivil Ermeni sakinlerini amaç almamıştır, Ermeni asıllı sakinlerin toplumumuza tekrar entegrasyonu sürecini hayata geçirmeye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası çerçevesinde onların haklarını ve güvenliklerini sağlamaya kararlıdır. Bu bağlamda Fransa’nın, Ermeni sakinlerin mevcut olmayan ‘toplu hudut dışı edilmesi’ istikametindeki savı, bu ülkenin Azerbaycan’a karşı yeni suçlamalarda bulunması için var olmasını umduğu bir fikirdir.

Tüm yasa dışı silahlı kümelerin kısa müddette büsbütün silahsızlandırılması ve geri çekilmesi, ayrıyeten yasa dışı kelamda rejimin feshedilmesi, merkezi hükümet temsilcileri ile lokal Ermeni sakinler ortasında onların Azerbaycan Anayasası çerçevesinde eşit haklara sahip vatandaşlar olarak toplumumuza tekrar entegrasyonuyla ilgili kapsamlı bir diyalog için şartların yaratılmasının anahtarıdır. Bunun Azerbaycan ile Ermenistan ortasındaki münasebetlerin olağanlaşma sürecine olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Ermeni sakinlerle Azerbaycanlı yetkililer ortasındaki direkt diyalogun, bölgede silahsızlanma ve demilitarizasyonun pratik olarak uygulanmaya başlanmasıyla gerçekleştiği bir devirde, memleketler arası toplumun, bilhassa Fransa’nın durum değerlendirmesi yapması, devletlerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine hürmete dayanan memleketler arası hukuk normlarına uygun olmalıdır.”