Araç sahipleri dikkat... Trafik sigortalarında değerli karar!

Araç sahipleri dikkat… Trafik sigortalarında değerli karar!

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren mecburî trafik sigortasına ilişkin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu değerli düzenleme yaptı.

Zorunlu trafik sigorta primi teklifi alamayanlara yönelik olarak azami prim fiyatını belirlemede yetkili olarak SEDDK karar verecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte şöyle denildi:

“KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR MECBURÎ MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ASILLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Mecburî Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Asılları Hakkında Yönetmeliğin Ek- 4’ünün 1 inci hususunun birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kurul, belirlenen müddet içerisinde bu Yönetmelik kapsamında sigorta prim teklifi alamayan işletenlerin araçlarının kümesine bakılmaksızın Havuz kapsamına alınmasına ve bunlara uygulanacak azami prim meblağlarına karar vermeye yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik kararlarını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Lideri yürütür.”