Amme alacaklarında faiz revize edildi

Amme alacaklarında faiz revize edildi

Resmi Gazete’de yer alan bildirime nazaran, amme alacaklarında uygulanan tecil faizi yüzde 24’ten yüzde 36’ya çıkarıldı.

Buna nazaran, bugünden evvel yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarıyla bildirimin yayımı tarihinden evvel tecil edilmiş ve tecil koşullarına uygun ödenmekte olan amme alacaklarına tecil koşullarına uygun ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı (yüzde 24) uygulanacak.

Aynı biçimde, bugünden evvel tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması lakin, yeni talepler üzerine tekrar tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bugüne kadar eski tecil faizi oranı (yüzde 24), bugünden sonra ödenmesi gereken taksit meblağlarına ise yüzde 36 tecil faizi geçerli olacak.

Öte yandan Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Yordamı Hakkında Kanun’da yer alan gecikme artırımı oranı, her ay için farklı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5 oldu.