5-14 yaşta okullaşma oranı OECD’yi geçti

5-14 yaşta okullaşma oranı OECD’yi geçti

“Türkiye’de Erişim ve Kalite İçin Eğitim Islahatlarının Değerlendirilmesi” ismiyle yayınlanan raporda datalar, “eğitime katılım”, “eğitimde fırsat eşitliği”, “eğitim sisteminin niteliği ve performansı” başlıklarında toplandı. Raporun, Türkiye’de farklı yaş seviyelerinde eğitime iştirak oranlarının vakitle değişiminin incelendiği birinci kısmına nazaran; Türkiye, 5-14 yaş aralığındaki yüzde 99’luk okullaşma oranıyla, yaklaşık yüzde 98 olan OECD ortalamalarının üzerinde seyretti.

3-5 YAŞTAKİ ARTIŞA VURGU YAPILDI
Türkiye’de 3-4 yaş aralığındaki okullaşma oranları ise OECD ortalamasının altında kaldı. Fakat raporda, 2014’ten itibaren Türkiye’de 3-5 yaş aralığındaki çocukların okullaşma oranlarındaki artışa vurgu yapıldı. Bu oranların artırılması için Ulusal Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2022’de başlatılan Erken Çocukluk Eğitimi Seferberliği kapsamında oluşturulan 6 bin yeni anaokulu kapasitesinin katkısına dikkat çekildi. Ayrıyeten, Türkiye’nin son 10 yılda 25-34 yaş aralığındaki yetişkinlerin eğitime iştirakini en fazla artıran ülke olduğuna da yer verildi.

EĞİTİM ISLAHATLARINA AİT AYRINTILI BİRİNCİ ANALİZ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, OECD raporuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Söz konusu rapor, kalite ve erişilebilirlik bağlamında Türkiye’deki eğitim ıslahatlarına ait ayrıntılı tahlilin yapıldığı birinci rapor. Eğitimdeki fırsat eşitliğini artırma kapsamında bilhassa son 20 yılda Türkiye’de devasa projelerin hayata geçirildi. Son yıllarda da okul öncesi eğitime erişimi artırmaya yönelik siyaset değişiklikleri yaptı. Türkiye’de 5-14 yaş aralığındaki okullaşma oranları OECD ortalamalarının üzerine çıkması eğitim alanında uygulanan kapsayıcı ve erişilebilir siyasetler sayesinde yaşandı. Türkiye’nin eğitimdeki başarısı milletlerarası mecrada görünür hale geldi. Kaliteyi ve kapsayıcılığı dikkate alan siyasetlerle Türkiye’nin OECD ülkeleri ortasında eğitimde öncü bir rol üstlenen bir ülke pozisyonuna çıkmasını hedefliyoruz.

Türkiye son 10 yılda 25-34 yaş aralığındaki yetişkinlerin eğitime iştirakini en fazla artıran ülke oldu. Ortaöğretimde iseyüzde 95’ten yüzde 99’a ulaşma gayemizin ötesine geçtik. Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları yüzde 99’un üzerine çıkarıldı. Okullaşma oranlarımız, okul öncesi 5 yaşta yüzde 99,9, ilkokulda yüzde 99,5, ortaokul ve lisede yüzde 99,1’e ulaştı.”

MESLEK LİSELERİNDE YAŞANAN DÖNÜŞÜM
Diğer yandan mesleksel eğitim, raporda en fazla dikkat çekilen alanlardan oldu. COVID-19 salgını sürecinde Türkiye’nin gereksinim duyduğu kimi üretimlere mesleksel eğitimin katkısından örnekler verildi, artan üretim kapasitesine vurgu yapıldı.

ÖĞRETMENLERİN MESLEKSEL GELİŞİMİNİN DESTEKLENMESİ
Raporda Öğretmenlik Meslek Kanunu’na da değinildi. İlgili kanunun öğretmenlerin özlük haklarında değerli iyileştirmeler yaptığı vurgulandı. Öğretmen başına ortalama eğitim saatinin kısa müddette 39 saatten 250 saate çıktığı, mesleksel gelişim faaliyetlerine katılan öğretmen oranlarının büyük ölçüde arttığı tabir edildi.