4 yeni fakülte kuruldu

4 yeni fakülte kuruldu

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni  kararlarla Samsun Üniversitesinde ‘Siyasi Bilgiler Fakültesi’ ile ‘İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ kuruldu. İstanbul Medeniyet Üniversitesinde “Kıraat ve Mushaf Araştırmaları Enstitüsü” ve Kafkas Üniversitesinde “Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi” kurulması kararlaştırıldı.

BİR FAKÜLTENİN İSMİ DEĞİŞTİ
Bingöl Üniversitesinde Kıraat İlmi Enstitüsünün ismi “Kur’an-ı Kerim Araştırmaları ve Kıraat İlmi Enstitüsü” olarak, Samsun Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi’nin ismi da “Mühendislik ve Tabiat Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirildi.

Kafkas Üniversitesinde Sarıkamış Vücut Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun ve Samsun Üniversitesinde İktisadi, İdari ve Toplumsal Bilimler Fakültesinin kapatılmasına karar verildi.